Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kehittämisavustusta Liikkuva opiskelu -toiminnan tueksi toisen asteen koulutuksen järjestäjille ja korkeakouluille lukuvuodelle 2020–2021. Korkeakoulut voivat hakea avustusta OKM:n liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista avustuksista. Haku on auki 25.10.–29.11.2019.

Lue lisää liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista avustuksista OKM:n sivuilta.

Lukio- ja ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakea Liikkuva opiskelu -kehittämisavustusta lukuvuodelle 2020–2021. Haku aukeaa alkuvuodesta 2020. 

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä oppilaitosten toimintakulttuuria. ​Liikkuva opiskelu -ohjelma kuuluu Antti Rinteen hallitusohjelman Liikkuva Suomi -ohjelmaan, jonka tavoitteena on liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nousu kaikissa ryhmissä. Liikkuva Suomi -ohjelmassa vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa.

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVA SUOMI -OHJELMAA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on osa Sanna Marinin hallitusohjelman Liikkuva Suomi -ohjelmaa sekä Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE