Ammattiopisto Lappiassa on käytetty HeiaHeia -sovellusta tukemassa opiskelijoiden liikkumista ja hyvinvointia. Sovellusta on hyödynnetty osana oppituntien toiminnallistamista sekä Personal Trainer -toimintaa. Sovellukseen on rakennettu Lappialle omat liikkumisohjeistukset tuntien toiminnallistamiseksi. Sovellus on helpottanut opiskelijoiden liikunnan seurantaa ja sovelluksessa olevat ohjeet ovat motivoineet ja auttaneet heitä terveydenedistämisessä. Sovelluksen hyödyntämistä on tukenut myös opiskelijoille lainattavat Polarin aktiivisuusmittarit, jotka voidaan linkittää HeiaHeiaan. www.heiaheia.com

Yhteystiedot

Markus Hiukka
markus.hiukka@lappia.fi
Ammattiopisto Lappia

Hae tai valitse kategoria…

Et ole vielä rajannut hakutuloksia. Käytä ylläolevia valintoja rajataksesi hakua.

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVA SUOMI -OHJELMAA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on osa Sanna Marinin hallitusohjelman Liikkuva Suomi -ohjelmaa sekä Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE