Liikunta- ja hyvinvointitutoreita tapaa yhä useammin toisella asteella ja korkeakouluissa. Liikuntatutorit ovat liikunnan ja liikkumisen vertaistuutoreita. Liikuntatuutorit tutustuttavat opiskelijat erilaisiin lajeihin, järjestävät aktiivisuustaukoja, tapahtumia sekä matalan kynnyksen liikuntaa tutor-ryhmille. He tukevat toiminnallaan oppilaitoksen aktiivista toimintakulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

Korkeakouluissa liikuntatutoroinnin tavoitteena on saavuttaa myös terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia opiskelijoita myönteisessä ilmapiirissä toiminnallisin ja kannustavin keinoin. Toimintamallin avulla luodaan korkeakouluihin uudenlaista liikuntakulttuuria, jonka avulla terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat saavat myönteisiä kokemuksia liikkumisesta. Malli kannustaa kokeilemaan muutakin liikuntaa esimerkiksi korkeakouluympäristössä.

Liikuntatutoreina voivat toimia tavalliset vertaistuutorit tai muut innokkaat opiskelijat. Oleellista on opiskelijan innostus liikuntaan, ei niinkään oma urheilullisuus. Liikuntatutorkoulutuksista saa lisätietoa Liikunnan aluejärjestöiltä sekä Opiskelijoiden Liikuntaliitosta.

Hae tai valitse kategoria…

Et ole vielä rajannut hakutuloksia. Käytä ylläolevia valintoja rajataksesi hakua.

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVA SUOMI -OHJELMAA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on osa Sanna Marinin hallitusohjelman Liikkuva Suomi -ohjelmaa sekä Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE