Kouluterveydenhoitaja

Onko kouluterveydenhoitaja teidän koulussanne mukana Liikkuva koulu -toiminnassa? Kouluterveydenhoitajan asiantuntemusta oppilaiden hyvinvoinnin edistämisessä kannattaa hyödyntää. Kouluterveydenhoitaja voi Liikkuva koulu -toiminnan kehittymisen kautta saada työkaluja omaan työhönsä.

Terveydenhoitajien liikuntaneuvontaa on tuettu Liikkuvissa kouluissa konkreettisin tukimuodoin esimerkiksi Vantaalla:

  • Vuotuisessa terveystarkastuksessa terveydenhoitaja arvioi oppilaan liikunnallisen tuen tarpeen.
  • Terveydenhoitajilla on mahdollisuus jakaa ilmaisia uinti- ja perheuintilippuja kaupungin uimahalleihin.
  • Terveydenhoitajilla voi olla mahdollisuus ohjata lapsia matalan kynnyksen liikuntakerhoihin tai liikunnan tukiopetukseen.
  • Oppilaita voidaan motivoida perheliikuntapasseilla tai esim. aktiivisuusmittarilla.

Katso Vantaan Kouluterveydenhuolto osana Liikkuvaa koulua -posteri.

Fysioterapeutti

Joillekin kouluille voi järjestyä mahdollisuus tehdä yhteistyötä kunnan fysioterapeuttien kanssa. Fysioterapeutit voivat esimerkiksi antaa tukea ergonomia-asioissa ja auttaa keksimään keinoja liiallisen istumisen vähentämiseen. 

Fysioterapeutin ammattitaidosta voi olla hyötyä myös personal trainer -toiminnan käynnistämisessä!

Yhteystiedot

Hae tai valitse kategoria…

Et ole vielä rajannut hakutuloksia. Käytä ylläolevia valintoja rajataksesi hakua.

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVA SUOMI -OHJELMAA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on osa Sanna Marinin hallitusohjelman Liikkuva Suomi -ohjelmaa sekä Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE