Material på svenska

Synpunkter på att starta Studier i rörelse-verksamhet vid läroanstalten.

Raportissa tarkastellaan Liikkuva opiskelu -ohjelman kokeiluhankevaihetta vuosina 2017–2019. Raportissa kuvataan kokeiluvaiheen etenemistä, kokeiluhankkeita sekä niistä saatuja kokemuksia ja tuloksia.

Hankekuvaukset on koottu hankkeiden lähettämistä vastauksista.

Julkaisussa jaetaan liikkumiseen ja opiskelukykyyn
liittyvää tietoa sekä tarjotaan ideoita Liikkuva opiskelu -toiminnan
käynnistämiseen.

Material på svenska

Personalens erfarenheter av att främja fysisk aktivitet i läroanstalter på andra stadiet

Material på svenska

Resultat om yrkesstuderande ungdomars motion, deras tankar om ökad motion och prognoser om deras fysiska arbetsförmåga

Liikkuva opiskelu -ohjelman, Liikunnan aluejärjestöjen, SmartMoves -hankkeen ja Saku ry:n yhteisesite tukipalveluista oppilaitoksille. 

Tutkimustiivistelmät

Nelisivuiseen tutkimustiivistelmään on koottu tuloksia ammattiin opiskelevien nuorten liikkumisesta, ajatuksista liikkumisen lisäämisestä ja ennusteita fyysisestä työkyvystä.

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVA SUOMI -OHJELMAA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on osa Sanna Marinin hallitusohjelman Liikkuva Suomi -ohjelmaa sekä Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE