Kuraattori ja opiskelijoita pelaamassa.

Nykytilan arviointi antaa toiminnan kehittämiselle suunnan oppilaitoksissa

Nykytilan arviointi on työkalu Liikkuva opiskelu -ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva opiskelu -toiminnan nykytila oppilaitoksessa. Liikkuva opiskelu -toiminnalla tarkoitetaan oppilaitoksessa tehtävää liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämistyötä.

Liikkuva opiskelu -ohjelman johtavalla asiantuntijalla Pekka Tiitisellä on vankka kokemus Nykytilan arvioinnin hyödyntämisestä oppilaitoksessa. Tiitinen on toiminut useamman vuoden Koulutuskuntayhtymä Lappian Liikkuva opiskelu -koordinaattorina sekä työhyvinvoinnin opettajana.

– Nykytilan arviointi on hyvä pohja johdon kanssa käytyyn keskusteluun ja toimii myös hyvänä herättäjänä. Säännöllinen arviointi lisää yhteistä näkemystä Liikkuva opiskelu -toiminnasta ja osallistaa sekä henkilöstön että opiskelijat. Työkalu antaa toiminnan kehittämiselle suunnan, Tiitinen summaa.

Nykytilan arviointi -työkalu auttaa valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. Käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain voi seurata toiminnan kehittymistä.

Nykytilan arviointi on jaettu neljään osa-alueeseen:

  • Toiminnan organisointi
  • Opetus
  • Oppilaitos
  • Yhteistyö

Näin se toimii

Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se täältä.

  • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmä- tai tiimityönä.
  • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta.
  • Tallentakaa oppilaitoksenne vastaukset sähköiseen kyselylomakkeeseen.
  • Saatte noin kuukauden kuluessa sähköpostitse visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
  • Yhteenvetoa voi hyödyntää korkea-asteella esimerkiksi YTHS-yhteistyössä.
  • Lisätietoja ja apua: nykytila(a)jamk.fi

Toisen asteen tulokset visuaalisesta tietokannasta

Katso kooste oppilaitosten valtakunnallisista tuloksista visuaalisesta tietokannasta Virvelistä. Yksittäisen oppilaitoksen ja korkeakoulujen tuloksia ei julkaista Virvelissä.

Visuaalisesta tietokannasta voi selata nykytilan arvioinnin eri osa-alueiden tuloksia sekä tarkastella lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tilannetta. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja viestintään.

Virveleitä on päivitetty lisäämällä niihin uusi välilehti, johon arvioinnin sisältö on tiivistetty neljään indeksiin. Indeksit kuvaavat Liikkuva opiskelu -toiminnan kokonaiskehitystä. Indeksien tuloksia voi tarkastella valtakunnallisesti ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden osalta.

Lue lisää!

Uusimmat artikkelit