Bättre trivsel och lärande

Bättre trivsel och lärande

Material på svenska

Personalens erfarenheter av att främja fysisk aktivitet i läroanstalter på andra stadiet

Lue tästä

Selaa muita materiaaleja

Aktiivisuutta ja opiskelukykyä

Tässä raportissa tarkastellaan pääosin Liikkuva opiskelu -ohjelman vuosien 2019–2022 aikaista toimintaa, keskeisempiä tuloksia ja kokemuksia liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisessä oppilaitoksissa.