Johtamisen tarkistuslistan tavoite on edistää Liikkuva opiskelu -toiminnan systemaattista organisoitumista ja johtamista. Tarkistuslista on tarkoitettu oppilaitosten liikunnallisen toimintakulttuurin johtamisen, koordinoinnin ja viestinnän tueksi.

Näin se toimii
• Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Voitte tarkistaa oppilaitoshakemistosta oletteko jo rekisteröityneet.
• Johtamisen tarkistuslista suositellaan täytettäväksi ryhmätyönä.
• Tallentakaa oppilaitoksenne vastaukset sähköiselle lomakkeelle.
• Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta, mutta arviointi tallennetaan aina sähköiseen kyselylomakkeeseen.
• Saatte halutessanne automaattisen koosteen tarkistuslistan vastauksista sähköpostiinne.
• Täyttämällä tarkistuslistan esimerkiksi kerran vuodessa, voitte seurata Liikkuva opiskelu -organisoitumisen ja johtamisen kehitystä.

Johtamisen tarkistuslista on saatavilla myös ruotsiksi Ledningens checklista

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVA SUOMI -OHJELMAA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on osa Sanna Marinin hallitusohjelman Liikkuva Suomi -ohjelmaa sekä Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE