Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi on työkalu ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Kirjoitettaa vihkoon muistiinpanoja

Ohjeet täyttämiseen

  • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä (esim. Liikkuva opiskelu -tiimi, opettajainkokous, erilaiset pienryhmät).
  • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomakkeita:
  • Tallentakaa arviointi sähköiseen kyselylomakkeeseen (kielivaihtoehdot suomi ja ruotsi).
  • Saatte sähköpostitse visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne. Yhteenvetoja lähetetään loka-, marras-, huhti- ja toukokuun lopussa. Lisätietoja yhteenvedoista voi kysyä sähköpostitse nykytila(a)jamk.fi.
  • Liikkuva opiskelu -ohjelma voi luovuttaa Nykytilan arviointien vastaukset ilman henkilötietoja esim. kuntakoordinaattorille kunnan liikunnan edistämistyön tueksi.

Nykytilan arviointi on jaettu neljään osa-alueeseen

  • Toiminnan organisointi
  • Opetus
  • Oppilaitos
  • Yhteistyö

Täytä sähköinen lomake:

Toisen asteen oppilaitoksille    Korkeakouluille

Toisen asteen tulokset visuaalisesta tietokannasta

Katso kooste oppilaitosten valtakunnallisista tuloksista visuaalisesta tietokannasta Seuranta-Virvelistä. Yksittäisen oppilaitoksen ja korkeakoulujen tuloksia ei julkaista Seuranta-Virvelissä.

Visuaalisesta tietokannasta voi selata nykytilan arvioinnin eri osa-alueiden tuloksia sekä tarkastella lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tilannetta. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja viestintään.

Virveleitä on päivitetty lisäämällä niihin uusi välilehti, johon arvioinnin sisältö on tiivistetty neljään indeksiin. Indeksit kuvaavat Liikkuva opiskelu -toiminnan kokonaiskehitystä. Indeksien tuloksia voi tarkastella valtakunnallisesti ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden osalta. Lue lisää

Seuranta-Virveli on rakennettu Microsoft Power BI -alustalle. Tietokantaa päivitetään noin kerran kuussa.

Katso muut työkalut

Lisää liikettä ammattiin opiskelun tueksi

Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi on työkalu ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Nykytilan arviointi
Marjoja kädessä

Johtamisen tarkistuslista

Johtamisen tarkistuslistan avulla edistetään Liikkuva opiskelu -toiminnan organisoimista ja johtamista.

Johtamisen tarkistuslista
Liikkuva opiskelu -esite

Tukimateriaalit

Tukimateriaaleista löytyy tutkittua tietoa, selvityksiä ja erilaista materiaalia toiminnan edistämiseen.

Tukimateriaalit