Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi tekee näkyväksi liikunnallisen toimintakulttuurin nykytilan.

Kirjoitetaan vihkoon muistiinpanoja

Mikä, miten ja milloin?

Nykytilan arviointi on työkalu oppilaitoksille ja korkeakouluille Liikkuva opiskelu -toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Arvioinnin väittämät kuvaavat liikunnallisen toimintakulttuurin toteutumista oppilaitoksessa/korkeakoulussa. Samalla ne auttavat hahmottamaan, mitä kaikkea liikkumisen edistämiseen voi sisältyä.

Nykytilan arvioinnista saa parhaan hyödyn, kun se tehdään tiimityönä yhdessä keskustellen. Henkilöstön ja opiskeluhuollon ammattilaisten lisäksi myös opiskelijat voivat osallistua arviointiin.

Suosituin ajankohta arvioinnin tekemiselle on ollut kevät (maalis-huhtikuu), jolloin on hyvä aika arvioida kulunutta lukuvuotta ja suunnitella seuraavaa.

Kun arvioinnin tekee vuosittain, pystyy seuraamaan liikkumisen edistämisen kehitystä oppilaitoksessa/korkeakoulussa. Nykytilan arvioinneista kertyy kansallinen aineisto, joka kuvaa liikunnallisen toimintakulttuurin tilaa. Liikkuva opiskelu -ohjelma voi luovuttaa Nykytilan arviointien vastaukset ilman henkilötietoja esimerkiksi kuntakoordinaattorille liikunnan edistämistyön tueksi.

Miksi?

 • Tekee näkyväksi liikunnallisen toimintakulttuurin nykytilan; vahvuudet ja kehittämisen kohteet sekä toiminnan kehittymisen.
 • Yhteinen keskustelu arvioinnin parissa lisää ymmärrystä siitä, mitä kaikkea liikkumisen edistäminen oppilaitoksessa/korkeakoulussa voi olla.
 • Dokumentoi liikkumisen edistämisen kehittymistä. Tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi opiskeluhuoltosuunnitelmassa, hyvinvointisuunnitelmassa tai avustushakemuksissa.

Toisen asteen oppilaitoksille

Ohjeet täyttämiseen:

 • Keskusteluissa voi hyödyntää pdf-lomaketta, joka on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.
 • Tallentakaa arviointi sähköiseen kyselylomakkeeseen (suomeksi tai ruotsiksi).
 • Saatte sähköpostitse visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne noin kuukauden sisällä.
 • Lisätietoja yhteenvedoista tai Nykytilan arvioinnista sähköpostitse nykytila(a)jamk.fi.

Tulokset visuaalisesta tietokannasta

Visuaalisesta tietokannasta eli Seuranta-Virvelistä voi selata tuloksia eri osa-alueista, tarkastella lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tilannetta sekä verrata oman kunnan/maakunnan tuloksia koko Suomen tuloksiin. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja esimerkiksi kunnan hyvinvointikertomukseen.

Seuranta-Virvelissä tuloksia voi tarkastella myös tiivistetysti neljän indeksin avulla. Indeksit kuvaavat Liikkuva opiskelu -toiminnan kokonaiskehitystä.

Seuranta-Virveli on rakennettu Microsoft Power BI -alustalle. Tietokantaa päivitetään noin kerran kuussa.

Korkeakouluille

Ohjeet täyttämiseen:

 • Nykytilan arvioinnin väittämät on sisällytetty OLL:n ylläpitämään Liikkuva korkeakoulu -tuloskorttiin.
 • Liikkuva opiskelu -toimintaa koskevat väittämät on koottu pdf-lomakkeelle, jota voitte hyödyntää keskusteluissa. Lomake on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.
 • Tallentakaa arvioinnin vastaukset Liikkuva korkeakoulu -tuloskorttiin.
 • Tunnukset kirjautumiseen saatte korkeakoululiikunnasta vastaavalta henkilöltä.
 • Voitte pyytää visuaalisen yhteenvedon Liikkuva opiskelu -toimintaa koskevista tuloksista sähköpostitse nykytila(a)jamk.fi.