Bedömningen av nuläget

Bedömningen av nuläget är ett verktyg för läroanstalter som deltar i programmet för att planera, utveckla och utvärdera verksamheten.

Kirjoitettaa vihkoon muistiinpanoja

Instruktioner

  • Det rekommenderas att utföra bedömingen av nuläget som grupparbete (t.ex. Studier rörelse team, lärarmöte, olika smågrupper).
  • Ni kan utnyttja pdf-blanketten som stöd för diskussionen.
  • Fyll i och spara utvärderingen i elektroniska blanketten (på finska eller svenska).
  • Ni får en visuell sammanfattning av resultaten inom cirka en månad. Förfrågningar per e-post: nykytila(a)jamk.fi.

Bedömningen av nuläget är indelat i fyra delområden

  • Organiseringen av verksamheten
  • Undervisning
  • Läroanstalt
  • Samarbete

Fyll i elektroniska blanketten:

Läroanstalter på andra stadiet    Högskolor

Andra stadiets resultat från visuella databasen

En sammanfattning av läroanstalternas nationella resultat finns i virvelis visuella databas. Resultaten för enskilda läroanstalter publiceras inte på virveli.

Den visuella databasen gör det möjligt att bläddra bland olika delområdens resultat för den aktuella utvärderingen och se situationen för gymnasieskolor och yrkesskolor. Det går också ladda ner färdiga infografiker.

Virveli har uppdaterats med en ny flik som sammanfattar innehållet av bedömningen i fyra index. Indexen återspeglar den övergripande utvecklingen av Studier i rörelse verksamheten. Resultaten av indexen kan ses på nationell nivå för yrkes- och gymnasieskolor.

Virveli bygger på Microsoft Power BI-plattformen. Databasen uppdateras ungefär en gång i månaden. I databasen används läroanstalternas senaste svar.

Utnyttja verktygen

Lisää liikettä ammattiin opiskelun tueksi

Bedömning av nuläget och enkäter för studerande

Bedömningen av nuläget är ett verktyg för läroanstalter som deltar i programmet för att planera, utveckla och utvärdera verksamheten. Studier i rörelse -programmets Bedömningen av nuläget för studerande är ett verktyg för att stödja deaktighet. Du hittar enkäten för studerande här.

Bedömning av nuläget
Marjoja kädessä

Ledningens checklista

Syftet med checklistan är att främja systematisk organisering och ledning av Studier i rörelse verksamheten.

Ledningens checklista

Utbud för målgrupperna

Här finns olika verktyg och material för att stöda personalen som deltar i Studier i rörekse verksamheten.

Utbud för målgrupperna
Liikkuva opiskelu -esite

Stödmaterial

Stödmaterialen fungerar som verktyg för de registrerade läroanstalterna.

Stödmaterial