Bedömningen av nuläget

Bedömningen av nuläget synliggör fysiskt aktiva verksamhetskulturens nuläge.

Kirjoitetaan vihkoon muistiinpanoja

Vad, hur och när?

Bedömningen av nuläget är ett verktyg för att planera, utveckla och utvärdera läroanstalternas och högskolornas fysiskt aktiva verksamhetskultur. Verktygets påståenden beskriver implementeringen av en fysiskt aktiv verksamhetskultur i läroanstalten/högskolan. Samtidigt hjälper verktyget till att inse vad som kan ingå i främjandet av fysisk aktivitet.

Bedömningen av nuläget är mest användbar när den utförs som team genom diskussion. Förutom personalen och personalen inom elev- och studerandevården kan även studeranden delta i utvärderingen.

Den mest populära tidpunkten för att genomföra utvärderingen har varit våren (mars-april), vilket är en bra tidpunkt för att utvärdera det gångna läsåret och planera för nästa. Genom att göra utvärderingen varje år kan man följa med hur arbetet för att främja fysisk aktivitet fortskrider. Bedömningarna av nuläget samlas i en nationell databas som beskriver fysiska aktiva verksamhetskulturens läge. Programmet Studier i rörelse kan lämna ut svaren utan personuppgifter, t.ex. till en koordinatorer i kommunen för att stödja deras arbete med att främja fysisk aktivitet.

Varför?

 • Synliggör fysiskt aktiva verksamhetskulturens aktuella läge, styrkor och områden som kan förbättras samt verksamhetens utveckling.
 • En gemensam diskussion under utvärderingen ökar förståelsen för vad främjandet av fysisk aktivitet i läroanstalten/högskolan kan vara.
 • Dokumenterar utvecklingen kring främjandet av fysisk aktivitet. Resultaten kan till exempel användas i planen för elev- och studerandevård, välfärdsplanen eller bidragsansökningar.

Läroanstalter på andra stadier

Instruktioner

 • Ni kan utnyttja pdf-blanketten som stöd för diskussionen.
 • Fyll i och spara utvärderingen i elektroniska blanketten (på finska eller svenska).
 • Ni får en visuell sammanfattning av resultaten inom cirka en månad.
 • Förfrågningar angående verktyget eller sammanfattningen per e-post: nykytila(a)jamk.fi.

Resultat från visuella databasen

I den visuella databasen kan man följa resultaten från olika delområden, granska situationen i gymnasierna och yrkesskolorna och jämföra kommunens/landskapets resultat med hela Finlands resultat. Ur databasen kan man också ta ut informativ grafik för t.ex. kommunens välfärdsberättelse.

Virveli sammanfattar också innehållet i fyra index. Indexen återspeglar den övergripande utvecklingen av Studier i rörelse verksamheten.

Virveli är byggt i Microsoft Power BI-plattformen. Databasen uppdateras ungefär en gång i månaden.

Högskolor

Instruktioner:

 • Påståenden i Bedömningen av nuläget verktyget har inkluderats i Högskolan i rörelse resultatkortet som upprätthålls av Studerandenas Idrottsförbund (OLL).
 • Studier i rörelse verksamhetens påståenden har sammanfattats i en pdf-blankett som kan utnyttjas under diskussionerna. Blanketten finns på svenska och finska.
 • Spara bedömningens svar i Högskolan i rörelse resultatkortet.
 • Inloggningsuppgifterna får ni av personen som ansvarar för idrott i högskolan.
 • Ni kan be om en visuell sammanfattning gällande Studier i rörelse verksamhetens resultat per e-post nykytila(a)jamk.fi.