För vem är programmet?

Alla läroanstalter på andra stadiet och högskolor som är intresserade av att främja aktivare studiedagar kan delta kostnadsfritt i programmet Studier i rörelse.

Gymnasier

Mer än 80 % av gymnasieeleverna skulle vilja att gymnasiernas förhållanden skulle utvecklas till att främja fysisk aktivitet och att de fick tillgång till idrottsutrymmen under studiedagen.

För gymnasier

Yrkesutbildning

Ungefär 70 % av studerande inom yrkesutbildningen anser att det skulle vara mycket bra att utveckla förhållandena på läroanstalterna så att de främjar fysisk aktivitet och erbjuder alternativa sätt att röra på sig.

För yrkesutbildningen

Jalkapallo ja pelaajat

Högskolor

Nästan hälften av högskolestuderanden rör sig enligt rekommendationerna för fysisk aktivitet, men de kan sitta så mycket som 10 timmar per dag.

För högskolor

Studier i rörelse material

Kort för pausgymnastik

Skriv ut kort med tips för pausgymnastik. Korten finns på tre olika språk: svenska, finska och engelska.

Utbud för olika målgrupper

Liikkuva opiskelu on tuottanut palvelut kohderyhmille -sivuston, mistä voi hakea eri ammattiryhmille suunnattuja palveluja opiskelijoiden liikkumisen ja hyvinvoinnin tueksi.

Vill du ha nyaste idéerna direkt per e-post?

Prenumerera Studier i rörelse -nyhetsbrev