Ledningens checklista

Syftet med checklistan är att främja systematisk organisering och ledning av Studier i rörelse verksamheten.

Kirjoitetaan vihkoon muistiinpanoja

Så här fungerar checklistan

Checklistan är avsedd som stöd för att leda och koordinera en aktivitetsbaserad verksamhetskultur i läroanstalterna samt som stöd för kommunikationen.

  • Genom att fylla i checklistan t.ex. en gång per år så kan ni följa med organiseringens och legdingens utveckling inom programmet Studier i rörelse.
  • Spara ert svar i elektroniska blanketten antingen på svenska eller finksa.
  • Ni kan utnyttja pdf-blankett under diskussionerna men utvärderingen sparas alltid i elektroniska blanketten.
  • Ifall ni önskar får ni en automatisk sammanfattning av era svar per e-post.