Studier i rörelse

Aktivitet och studieförmåga – Mer fysisk aktivitet på andra stadiet och i högskolorna

urheilijat nauraa yhdessä

Studier i rörelse

Målsättningen med programmet Studier i rörelse är att öka fysiska aktiviteten och studieförmågan på andra stadiet och i högskolorna. Studieförmågan är studerandens arbetsförmåga, och den är kopplad till hur studierna fortskrider, hur studerandena mår och deras framtida arbetsförmåga.

Läs mera

Idéer för en aktivare studiedag

Har du en idé som du vill dela med dig?

Skicka din idé

Utnyttja verktygen

Lisää liikettä ammattiin opiskelun tueksi

Bedömning av nuläget

Bedömningen av nuläget är ett verktyg för läroanstalter som deltar i programmet för att planera, utveckla och utvärdera verksamheten.

Bedömning av nuläget
Marjoja kädessä

Ledningens checklista

Syftet med checklistan är att främja systematisk organisering och ledning av Studier i rörelse verksamheten.

Ledningens checklista

Utbud för målgrupperna

Här finns olika verktyg och material för att stöda personalen som deltar i Studier i rörekse verksamheten.

Utbud för målgrupperna
Liikkuva opiskelu -esite

Stödmaterial

Stödmaterialen fungerar som verktyg för de registrerade läroanstalterna.

Stödmaterial

Stödmaterial

Vill du ha nyaste idéerna direkt per e-post?

Prenumerera Studier i rörelse -nyhetsbrev