Studier i rörelse enkäter för studerande

Studier i rörelse -programmets Bedömningen av nuläget för studerande är ett verktyg för att stödja deaktighet. Med hjälp av frågeformuläret kan studerande bedöma sin egen fysiska aktivitet under studiedagen och läroanstaltens praxis för fysisk aktivitet. Samtidigt får läroanstalterna information om fysiska aktiviteten ur studerandes synvinkel och deras idéer om hur detta kan förbättras. Verktyget är kostnadsfritt.

LO opiskelijakysely

Bedömningen av nuläget för studerande

Yrkesläroantalter, gymnasier och högskolor har alla sina egna formulär. Den information som samlas in genom utvärderingen kan utnyttjas för forskningsändamål inom programmet Studier i rörelse. Bedömningen av nuläget för studerande är en del av uppföljningen inom programmet Studier i rörelse.

Så här går det till!

  • Länken till webbenkäten fås via nykytila(a)jamk.fi
  • Du kan svara på enkäten på finska, svenska eller engelska.
  • Enkäten kan utnyttjas inom hela läroanstalterna eller en del av läroanstalten.
  • Läroanstalten får en sammanfattning av studerandes svar.

Bedömningen av nuläget för studerande

Yrkesläroantalter, gymnasier och högskolor har alla sina egna formulär. Den information som samlas in genom utvärderingen kan utnyttjas för forskningsändamål inom programmet Studier i rörelse. Bedömningen av nuläget för studerande är en del av uppföljningen inom programmet Studier i rörelse.

Så här går det till!

  • Länken till webbenkäten fås via nykytila(a)jamk.fi
  • Du kan svara på enkäten på finska, svenska eller engelska.
  • Enkäten kan utnyttjas inom hela läroanstalterna eller en del av läroanstalten.
  • Läroanstalten får en sammanfattning av studerandes svar.

Du kan bekanta dig med frågorna genom att ladda ner pdf-blanketten.