Studier i rörelse -nätverkets utbud för olika målgrupper

Via innehållet på denna webbsida vill vi göra det lättare för läroanstalternas personal som deltar i Studier i rörelse -verksamheten att hitta verktyg som stöder vardagliga lösningar. Dessa verktyg kan också användas som en del av planeringen, genomförandet och utvärderingen av gemensamma elev- och studerandevården. På den här sidan hittar du tjänster för olika aktörer inom Studier i rörelse -nätverket.

Koripallo
 • Till Studier i rörelse -nätverket hör nationella och regionala aktörer som stöder studenters fysiska aktivitet och välbefinnande. Syftet med nätverket är att tillsammans stödja Studier i rörelse -verksamhetens nationella mål genom att erbjuda egna tjänster för att utveckla läroanstalternas vardag.

  Följande aktörer har tillhandahållit tjänster för denna webbplats: Iloliike, JAMK, Studier i rörelse, Idrottens regionförbund, Mieli liikkeelle -hanke, SAKU ry, Smart Moves, OLL.

 • Målen för programmet Studier i rörelse är följande:

  1. Personalens aktivitet på läronastalterna stöder studeidagens aktivitet
  2. Läroanstalternas organisation stöder en aktiv verksamhetskultur
  3. Studier i rörelse -verksamheten expanderar och etableras nationellt
 • Nätverkets utbud innehåller olika material, utbildningar, seminarier etc. Utbudet utformas, genomförs och utvärderas av nätverkets medlemmar. Tjänsterna har utvecklats i samarbete med programmet Studier i rörelse.

Opiskelijat seisomapisteillä luokassa.

Nätverkets utbud för olika aktörer

På utbudsdelen nedan hittar du varierande material för olika yrkesgrupper för att stödja studerandes fysiska aktivitet och välbefinnande. En del av materialet finns även på svenska.

Ammattiosaajan työkykypassin koulutukset ja valmennukset

SAKU ry tarjoaa oppilaitoksille tukea työkykypassin käyttöönottoon. Työkykypassistarteissa ja käyttöönottokoulutuksissa kerrotaan työkykypassin sisällöistä ja työkaluista opettajille ja ohjaajille. Työkykypassimentorivalmennuksissa työkykypassin parissa työskentelevistä valmennetaan mentoreita, jotka auttavat työkykypassin käyttöönotossa ja käytössä oman oppilaitoksen henkilöstöä.

Hyvinvoiva amis -sivuston tapahtumakalenteri Avautuu uuteen ikkunaan

Henkilöstöliikunta

SAKU ry tarjoaa oman liikkumisen tukea myös ammatillisen koulutuksen henkilöstölle. Vain hyvinvoiva henkilöstö jaksaa huolehtia myös opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Lisätietoja SAKU ry:n henkilöstöliikunnasta Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvoinnin vuosikello

SAKU ry on työstänyt koulutuksen järjestäjien tueksi hyvinvoinnin vuosikellon. Vuosikelloon on koottu valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä erilaisia ideoita, joita oppilaitos voi sisällyttää osaksi omaa vuosikelloaan. Vuosikellopohjan tarkoituksena on toimia tukena hyvinvoinnin suunnittelutyössä. Pdf-materiaalin lisäksi käytettävissä on sähköinen työkalu oman vuosikellon laatimiseen.

Lisätietoja hyvinvoinnin vuosikellosta Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvointitutor

Hyvinvointitutor-koulutus ja hyvinvointiryhmän toimintamalli tarjoaa pysyvän ja säännöllisen rakenteen oppilaitoksen hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin luomiseksi. Hyvinvointitutor-koulutuksen tavoitteena on vertaistoiminnan avulla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä.

Tutustu Hyvinvointitutor-kouluttajan käsikirjaan tästä.

Lue lisää jamk.fi sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvointivirtaa-teemaviikko

Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko nostaa toiminnallisella tavalla esille terveyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden teemoja. Teemaviikon tavoitteena on tukea arjessa jaksamista ja nostaa hyvinvointia pinnalle sekä puheen että tekojen tasolla. Teemaviikkoa koordinoi SAKU ry, ja se järjestetään vuosittain viikolla 40.

Tutustu Hyvinvointivirtaa-viikkoon Avautuu uuteen ikkunaan

Iloliike-koulutus

Iloliike-koulutus on toisen asteen ja korkeakoulujen oppilaitosten henkilöstölle suunnattu hyvinvointia ja liikkumista tukeva koulutuskokonaisuus, joka on tuotettu yhteistyössä MIELI ry:n ja Nyyti ry:n kanssa. Koulutuksen tarkoituksena on antaa oppilaitosten johdolle, opettajille ja muille ammattilaisille tietoa, käytännön harjoitteita ja työkaluja hyödynnettäväksi työssään opiskelijoiden parissa.

Lue lisää iloliike sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Materiaaleja liikunnalliseen ryhmäytymiseen

Liikkuvan opiskelun ideapankkiin on koottu hyödyllisiä materiaaleja liikunnalliseen ryhmäytymiseen. Parhaimmillaan ideoita voi hyödyntää, vaikka ryhmässä olisi esimerkiksi kielimuureja.

Lisätietoja Liikkuva opiskelu -ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Materiaali hyvinvoinnin puheeksi ottamiseen

Hyvinvoinnin puheeksi ottamisen materiaalin tavoitteena on tukea vähän liikkuvien ja huonosti jaksavien opiskelijoiden hyvinvointia.

Materiaalista löytyy myös erilaisia harjoituksia, joita voi tulostaa ja ottaa heti käyttöön. Kaikkien oppilaitoksen työntekijöiden on mahdollista soveltaa materiaalia työssään.

Lisätietoja Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Materiaali hyvinvoinnin puheeksi ottamiseen

Hyvinvoinnin puheeksi ottamisen materiaalin tavoitteena on tukea vähän liikkuvien ja huonosti jaksavien opiskelijoiden hyvinvointia.

Materiaalista löytyy myös erilaisia harjoituksia, joita voi tulostaa ja ottaa heti käyttöön. Kaikkien oppilaitoksen työntekijöiden on mahdollista soveltaa materiaalia työssään.

Lisätietoja Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Mieli liikkeelle -hanke

Mieli liikkeelle -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä liikkumisen sekä toiminnallisten ja kehollisten menetelmien keinoin. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Verkkosivuilta löydät teemaan liittyvää tietoa ja konkreettisia ideoita, koulutusmateriaaleja ja pilottioppilaitosten toimintaa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue lisää Mieli liikkeelle sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Työkykypassi / Arbetskapacitetsintyg

Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta hyvinvoinnistaan jo opiskelun aikana niin, että työkyvyn ylläpitämisestä tulee osa elämäntapaa. Työkykypassiin on koottu yhteen keskeiset työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävät osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen sekä harrastukset ja yhteistyötaidot. Työkykypassin tukena on valmiit tehtäväkortit ja mobiilisovellus.

Bekanta dig med Arbetskapacitetsintyget!

Tutustu työkykypassiin Avautuu uuteen ikkunaan

Vinkit aktivoivien ympäristöjen suunnitteluun

Haluatko oppia jotain uutta opiskelijoiden istumistottumuksista ja ajatuksista istumisen vähentämiseen liittyen? Tiesitkö, että valtaosa opiskelijoista haluaisi tauottaa istumista, mikäli opiskeluympäristöt tarjoaisivat siihen mahdollisuuden? Kaikkea tätä ja parhaita vinkkejä aktivoivien tilojen luomiseen saat lyhyestä OLL:n oppaasta.

Vinkit löydät OLL:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

9 keinoa istumisen tauottamiseen / 9 sätt att minska sittandet

OLL:n esitteestä löydät erilaisia keinoja istumisen tauottamiseen. Vinkkien avulla opettaja voi helposti mahdollistaa ja kannustaa paikallaan olon tauottamista opiskelijan arkipäivässä. Ota vinkit talteen! Esite löytyy kolmella eri kielellä.

OLL:s broschyr på svenka 

Lataa esite täältä Avautuu uuteen ikkunaan

Ammattiin opiskelevien koettu terveys ja kunto suhteessa mitattuun fyysiseen kuntoon

Liikkuva opiskelu -ohjelman tukimateriaali sisältää tuloksia selvityksestä, jossa  ammattiin opiskelevien koettua terveyttä ja kuntoa suhteutettiin mitattuun fyysiseen kuntoon.

Liikkuvan opiskelun tukimateriaali Avautuu uuteen ikkunaan

Ammattiosaajan työkykypassin koulutukset ja valmennukset

SAKU ry tarjoaa oppilaitoksille tukea työkykypassin käyttöönottoon. Työkykypassistarteissa ja käyttöönottokoulutuksissa kerrotaan työkykypassin sisällöistä ja työkaluista opettajille ja ohjaajille. Työkykypassimentorivalmennuksissa työkykypassin parissa työskentelevistä valmennetaan mentoreita, jotka auttavat työkykypassin käyttöönotossa ja käytössä oman oppilaitoksen henkilöstöä.

Hyvinvoiva amis -sivuston tapahtumakalenteri Avautuu uuteen ikkunaan

Henkilöstöliikunta

SAKU ry tarjoaa oman liikkumisen tukea myös ammatillisen koulutuksen henkilöstölle. Vain hyvinvoiva henkilöstö jaksaa huolehtia myös opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Lisätietoja SAKU ry:n henkilöstöliikunnasta Avautuu uuteen ikkunaan

Henkilöstön työhyvinvointi

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat työyhteisöille:

 • Työhyvinvointitilaisuuksia ja -tapahtumia
 • Liikunta- ja hyvinvointiaiheisia luentoja
 • Liikuntalajikokeiluja
 • Kuntotestauksia ja terveysmittauksia
 • Tukea työyhteisön liikuntasuunnitelman laatimiseen
 • Liikuntatapahtumien suunnittelun ja toteutuksen apua
Lue lisää aluejärjestöjen sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvoinnin vuosikello

SAKU ry on työstänyt koulutuksen järjestäjien tueksi hyvinvoinnin vuosikellon. Vuosikelloon on koottu valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä erilaisia ideoita, joita oppilaitos voi sisällyttää osaksi omaa vuosikelloaan. Vuosikellopohjan tarkoituksena on toimia tukena hyvinvoinnin suunnittelutyössä. Pdf-materiaalin lisäksi käytettävissä on sähköinen työkalu oman vuosikellon laatimiseen.

Lisätietoja hyvinvoinnin vuosikellosta Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvointikortit

Hyvinvointikortit sisältävät hyvinvointiin liittyviä ajatuksia, kysymyksiä ja pohdintoja, joiden tavoitteena on auttaa pysähtymään oman itsen äärelle, vahvistamaan ja herättämään voimavaroja sekä kannustamaan konkreettisiin hyvinvointia edistäviin tekoihin arjessa.

Kortteja on kaikkiaan kuusi. Niitä voi käydä läpi esimerkiksi yhden päivässä tai joka toinen päivä. Kortit voi myös tulostaa.

Materiaali löytyy Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvointikortit

Hyvinvointikortit sisältävät hyvinvointiin liittyviä ajatuksia, kysymyksiä ja pohdintoja, joiden tavoitteena on auttaa pysähtymään oman itsen äärelle, vahvistamaan ja herättämään voimavaroja sekä kannustamaan konkreettisiin hyvinvointia edistäviin tekoihin arjessa.

Kortteja on kaikkiaan kuusi. Niitä voi käydä läpi esimerkiksi yhden päivässä tai joka toinen päivä. Kortit voi myös tulostaa.

Materiaali löytyy Liikkuvan opiskelun ideapankista

Hyvinvointitutor

Hyvinvointitutor-koulutus ja hyvinvointiryhmän toimintamalli tarjoaa pysyvän ja säännöllisen rakenteen oppilaitoksen hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin luomiseksi. Hyvinvointitutor-koulutuksen tavoitteena on vertaistoiminnan avulla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä.

Tutustu Hyvinvointitutor-kouluttajan käsikirjaan tästä.

Lue lisää jamk.fi sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Ideakartoitukset

Valmis sähköinen kysely antaa kaikille mahdollisuuden osallistua liikettä lisäävän oppilaitosympäristön suunnitteluun. Omat kysymyspatterit on tehty ammattiin opiskeleville, lukiolaisille ja oppilaitosten henkilöstölle.

Lisätietoja SAKU ry:n Liikkuva amis -sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Ideaopas lukion toiminnalliseen opetukseen

Lukion toiminnallisen opetuksen opas kokoaa yhteen vinkkejä ja ideoita, joilla voi lisätä liikettä ja toiminnallisuutta lukio-opetukseen.

Oppaasta löytyy yleisiä opetuksessa hyödynnettäviä vinkkejä sekä vinkkejä oppituntien tauottamiseen ja taukoliikuntaan. Lisäksi oppaasta löytyy aine- ja kurssikohtaisia vinkkejä esimerkiksi ruotsin, matematiikan, kemian, filosofian ja uskonnon toiminnalliseen opetukseen.

Opas löytyy Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Ideapaja

Liikkuva amis -ideapaja tutustuttaa opiskelijat liikettä lisäävään toimintaan. Samalla yhdessä opiskelijaryhmän kanssa pohditaan omaa oppimisympäristöä liikkumisen ja liikunnallisten oppimismenetelmien hyödyntämisen kautta. Ideapajan toiminta tähtää opiskelijoiden näköisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisätietoja SAKU ry:n Liikkuva amis -sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Iloliike-koulutus

Iloliike-koulutus on toisen asteen ja korkeakoulujen oppilaitosten henkilöstölle suunnattu hyvinvointia ja liikkumista tukeva koulutuskokonaisuus, joka on tuotettu yhteistyössä MIELI ry:n ja Nyyti ry:n kanssa. Koulutuksen tarkoituksena on antaa oppilaitosten johdolle, opettajille ja muille ammattilaisille tietoa, käytännön harjoitteita ja työkaluja hyödynnettäväksi työssään opiskelijoiden parissa.

Lue lisää iloliike sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Juili lähtee liikahtamalla video / Rörelse jagar bort Smärte video

Juiliiko sinuakin runsas istuminen? Kaipaatko luennoilla pausseja paikallaan oloon? Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja Yliopistojen opetusalan liitto tiivistävät videolla hauskasti, miksi ja miten opetukseen saadaan virkeyttä ja parempia tuloksia lisäämällä liikettä.

Bekanta dig med videon på OLL:s webbsida

Videon löydät OLL:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -materiaali ja ennustelaskuri

Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -materiaali on tuotettu oppilaitosten liikunnan ja terveystiedon opettajille, oppilaanohjaajille sekä ammatinopettajille tueksi perustelemaan kestävyyskunnon merkitystä opiskelijoiden tulevalle terveydelle ja työkyvylle.

Materiaalin tukena on ennustelaskuri, jolla voi arvioida opiskelijan kestävyyskuntoa terveyden kannalta sekä miten kestävyyskunto riittää tulevaisuuden ammatin fyysisiin vaatimuksiin.

Lisätietoja Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset

Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset tukevat korkeakouluja suomalaisen korkeakoululiikunnan kehittämistyössä. Suositukset antavat korkeakouluille selkeät suuntaviivat niistä tekijöistä, joista hyvät ja toimivat korkeakoulujen liikuntapalvelut rakentuvat.

Tutustu korkeakoululiikunnan suositusten pdf-versioon Avautuu uuteen ikkunaan

Liikevirtaa-liikuntakampanja

Liikevirtaa-kampanjan tavoitteena on kannustaa ammattiin opiskelevia parantamaan omaa hyvinvointiaan tekemällä fiksuja valintoja oman liikkumisen suhteen samalla vihreää kädenjälkeä kasvattaen. Kampanjan voi toteuttaa erilaisina teemapäivinä, nostamalla esille vihreän kädenjäljen teemoja tai lähtemällä mukaan valtakunnalliseen kolmen viikon liikuntahaasteeseen. SAKU ry toteuttaa kampanjan aina huhtikuussa.

Lue lisää Liikevirtaa-kampanjasta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva amis -ideapankit

Liikkuva amis -sivuston ideapankkeihin on koottu oppilaitoksissa toteutettuja sekä järjestössä tuotettuja ideoita. Liikettä lisäävästä ideapankista löytyy monta eri näkökulmaa liikkeen lisäämiseen. Ammattialojen ideapankissa liikkeen lisäämisen ideoissa huomioidaan eri alojen fyysiset vaatimukset ja kuormitustekijät.

Lue lisää SAKU ry:n Liikkuva amis -sivustolta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva amis -polku

Liikkuva amis -polulla kohtaavat ammatillisen koulutuksen liikkeen lisäämisen kehittäjät. SAKU ry ylläpitää polkua ja sen kohtaamisia. Yhdessä verkoston kanssa ideoidaan uutta toimintaa, viedään ideat käytäntöön, katsotaan liikkeen lisäämistä eri näkökulmista ja juurrutetaan uusi toiminta osaksi oppilaitoksen arkea. Liikkuva amis -polulla voi kulkea omaan tahtiin niin pitkään kuin itse haluaa.

Lisätietoja Liikkuva amis -polusta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva amis -työkalupakki

Liikkuva amis -työkalupakista löydät vinkkejä oppilaitoksen aktiivisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Työkalupakin tarkoituksena on antaa ajatuksia suunnittelun avuksi ja ohjata suunnittelua kohti konkreettisia toimenpiteitä. Työkalupakkiin on kerätty toiselle asteelle suunnattuja vinkkejä sekä parhaita paloja peruskouluissa toteutusta toiminnasta.

Tutustu SAKU ry:n työkalupakkiin Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva keho, tehokkaat aivot

Liikkuva opiskelu -ohjelman tukimateriaaleista löytyy PDF-tiivistelmä aiheesta Liikkuva keho ja tehokkaat aivot – fyysisen aktiivisuuden ja kunnon vaikutukset oppimisen edellytyksiin.

Liikkuvan opiskelun tukimateriaali Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva keho, tehokkaat aivot

Liikkuva opiskelu -ohjelman tukimateriaaleista löytyy PDF-tiivistelmä aiheesta Liikkuva keho ja tehokkaat aivot – fyysisen aktiivisuuden ja kunnon vaikutukset oppimisen edellytyksiin.

Liikkuvan opiskelun tukimateriaali Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -tietopankki

Olit sitten opiskelija-aktiivi, korkeakoulusi liikuntasuunnittelija tai muu henkilökunnan jäsen, löydät Liikkuva korkeakoulu -tietopankista hyväksi todettuja ideoita korkeakoululiikunnan ja arkiaktiivisuuden edistämiseen koko korkeakouluympäristössä! Tietopankin sisällöt ovat tällä hetkellä pääosin suomenkielisiä.

Tietopankki OLL:n sivuilla Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti on korkeakoululiikunnan arviointiin ja kehittämiseen suunnattu työkalu korkeakoulujen liikuntoimien, opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä korkeakoululiikunnan edistämisen sidosryhmien käyttöön. Liikkuva korkeakoulu -tuloskortin perustan muodostaa Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset (2018 & 2011)

Resultatkortet på svenska!

Tuloskortti OLL:n sivuilla Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -verkosto

Liikkuva korkeakoulu -verkosto kattaa kaikki korkeakoululiikunnan kehittämisestä kiinnostuneet toimijat. Kuulutpa sitten korkeakoululiikunnan käyttäjiin, tuottajiin, kehittäjiin tai sidosryhmiin, olet tärkeä osa Liikkuva korkeakoulu -verkostoa. Ilmoita itsesi ja ilmianna kaverisi mukaan! Verkosto kokoontuu n. 2 kuukauden välein ja aina etänä.

Läs om nätverket på OLL:s sidor!

Lisätietoja verkostosta OLL:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikuntatutorkoulutukset

Liikuntatutorkoulutuksessa opiskelijat pääsevät perehtymään liikkeen lisäämisen merkitykseen ja saavat valmiuksia arkiseen liikkeen lisäämiseen taukoliikkumisen, erilaisten tempausten, tapahtumien ja oppimisympäristöjen kehittämisen kautta.

Lisätietoja SAKU ry:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Materiaali hyvinvoinnin puheeksi ottamiseen

Hyvinvoinnin puheeksi ottamisen materiaalin tavoitteena on tukea vähän liikkuvien ja huonosti jaksavien opiskelijoiden hyvinvointia.

Materiaalista löytyy myös erilaisia harjoituksia, joita voi tulostaa ja ottaa heti käyttöön. Kaikkien oppilaitoksen työntekijöiden on mahdollista soveltaa materiaalia työssään.

Lisätietoja Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Materiaali hyvinvoinnin puheeksi ottamiseen

Hyvinvoinnin puheeksi ottamisen materiaalin tavoitteena on tukea vähän liikkuvien ja huonosti jaksavien opiskelijoiden hyvinvointia.

Materiaalista löytyy myös erilaisia harjoituksia, joita voi tulostaa ja ottaa heti käyttöön. Kaikkien oppilaitoksen työntekijöiden on mahdollista soveltaa materiaalia työssään.

Lisätietoja Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Mieli liikkeelle -hanke

Mieli liikkeelle -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä liikkumisen sekä toiminnallisten ja kehollisten menetelmien keinoin. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Verkkosivuilta löydät teemaan liittyvää tietoa ja konkreettisia ideoita, koulutusmateriaaleja ja pilottioppilaitosten toimintaa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue lisää Mieli liikkeelle sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Smart Moves – työkalut / Smart Moves -verktyg

Smart Moves -sivuilta löydät eri aihealueista opetusmateriaalia, kuten tietovisoja, tuntisuunnitelmia ja esitysmateriaaleja, katso liikkumisen tuntisuunnitelma. Tarjoamme vinkkejä ja maksuttomia työkaluja toiminnalliseen opetukseen ja taukoliikuntaan.

På Smart Moves webbplats finns material på svenska!

Tutustu lisää opettajien osioon Avautuu uuteen ikkunaan

Smart Moves – tietoa

Smart Moves -sivuston Tutkittua tietoa liikkeestä ja hyvinvoinnista -osiosta löydät tietoa ja videoita nuorten hyvinvoinnista ja liikkumisesta.

Lisätietoja Smart Moves sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Tauoilla energiaa opiskeluun

Koulutuksen tavoitteena on miettiä, mitä hyötyä tauottamisesta on opiskelupäivän aikana sekä miten se vaikuttaa oppimiseen (opintomenestykseen), vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Koulutuksesta saat runsaasti vinkkejä ja ideoita oppituntien tauottamiseen ja aktivoivaan oppimisympäristöön.

Lue lisää aluejärjestöjen sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Työkykypassi / Arbetskapacitetsintyg

Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta hyvinvoinnistaan jo opiskelun aikana niin, että työkyvyn ylläpitämisestä tulee osa elämäntapaa. Työkykypassiin on koottu yhteen keskeiset työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävät osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen sekä harrastukset ja yhteistyötaidot. Työkykypassin tukena on valmiit tehtäväkortit ja mobiilisovellus.

Bekanta dig med Arbetskapacitetsintyget!

Tutustu työkykypassiin Avautuu uuteen ikkunaan

Uutta buugia Liikkuva opiskelu -toimintaan

Koulutukseen osallistuvat koulun henkilökunta ja opiskelijaedustus. Se räätälöidään oppilaitoksen tarpeiden mukaan (mm. nykytilan arvion perusteella). Työpaja tukee LOPS2021. Koulutuksen sisältöinä mm. Toiminnallinen oppiminen työkaluna, Nykytilan arvioinnin hyödyntäminen, opiskelijoiden osallisuus ja oppilaitoksen oman hyvinvoinnin ja liikkumisen vuosikellon laatiminen.

Lue lisää aluejärjestöjen sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Verkostojen avulla innostusta ja osaamista

Liikunnan aluejärjestöt kokoavat yhteen alueellisia verkostoja, jotka edistävät liikkumista oppilaitoiksissa. Verkostoissa opitaan uutta, jaetaan osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä pohditaan yhdessä erilaisia kehittämistarpeita. Alueelliset verkostot kokoontuvat 2–4 kertaa vuoden aikana. Lisätietoja verkostosta löydät oman aluejärjestösi sivulta.

Lue lisää aluejärjestöjen sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Vinkit aktivoivien ympäristöjen suunnitteluun

Haluatko oppia jotain uutta opiskelijoiden istumistottumuksista ja ajatuksista istumisen vähentämiseen liittyen? Tiesitkö, että valtaosa opiskelijoista haluaisi tauottaa istumista, mikäli opiskeluympäristöt tarjoaisivat siihen mahdollisuuden? Kaikkea tätä ja parhaita vinkkejä aktivoivien tilojen luomiseen saat lyhyestä OLL:n oppaasta.

Vinkit löydät OLL:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Virtuaalikahvilat

Opiskelijoiden virtuaalikahviloissa nostetaan esille ajankohtaisia hyvinvointiteemoja. Mielenkiintoisten alustusten jälkeen jatketaan keskustelua oman opiskelijaryhmän kanssa. Virtuaalikahvilaan voi osallistua suorassa Teams-lähetyksessä tai tallenteen kautta.

SAKU ry:n virtuaalikahviloiden aikataulut Avautuu uuteen ikkunaan

Ammattiosaajan työkykypassin koulutukset ja valmennukset

SAKU ry tarjoaa oppilaitoksille tukea työkykypassin käyttöönottoon. Työkykypassistarteissa ja käyttöönottokoulutuksissa kerrotaan työkykypassin sisällöistä ja työkaluista opettajille ja ohjaajille. Työkykypassimentorivalmennuksissa työkykypassin parissa työskentelevistä valmennetaan mentoreita, jotka auttavat työkykypassin käyttöönotossa ja käytössä oman oppilaitoksen henkilöstöä.

Hyvinvoiva amis -sivuston tapahtumakalenteri Avautuu uuteen ikkunaan

Henkilöstöliikunta

SAKU ry tarjoaa oman liikkumisen tukea myös ammatillisen koulutuksen henkilöstölle. Vain hyvinvoiva henkilöstö jaksaa huolehtia myös opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Lisätietoja SAKU ry:n henkilöstöliikunnasta Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvoinnin vuosikello

SAKU ry on työstänyt koulutuksen järjestäjien tueksi hyvinvoinnin vuosikellon. Vuosikelloon on koottu valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä erilaisia ideoita, joita oppilaitos voi sisällyttää osaksi omaa vuosikelloaan. Vuosikellopohjan tarkoituksena on toimia tukena hyvinvoinnin suunnittelutyössä. Pdf-materiaalin lisäksi käytettävissä on sähköinen työkalu oman vuosikellon laatimiseen.

Lisätietoja hyvinvoinnin vuosikellosta Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvointitutor

Hyvinvointitutor-koulutus ja hyvinvointiryhmän toimintamalli tarjoaa pysyvän ja säännöllisen rakenteen oppilaitoksen hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin luomiseksi. Hyvinvointitutor-koulutuksen tavoitteena on vertaistoiminnan avulla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä.

Tutustu Hyvinvointitutor-kouluttajan käsikirjaan tästä.

Lue lisää jamk.fi sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvointivirtaa-teemaviikko

Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko nostaa toiminnallisella tavalla esille terveyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden teemoja. Teemaviikon tavoitteena on tukea arjessa jaksamista ja nostaa hyvinvointia pinnalle sekä puheen että tekojen tasolla. Teemaviikkoa koordinoi SAKU ry, ja se järjestetään vuosittain viikolla 40.

Tutustu Hyvinvointivirtaa-viikkoon Avautuu uuteen ikkunaan

Ideakartoitukset

Valmis sähköinen kysely antaa kaikille mahdollisuuden osallistua liikettä lisäävän oppilaitosympäristön suunnitteluun. Omat kysymyspatterit on tehty ammattiin opiskeleville, lukiolaisille ja oppilaitosten henkilöstölle.

Lisätietoja SAKU ry:n Liikkuva amis -sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Ideapaja

Liikkuva amis -ideapaja tutustuttaa opiskelijat liikettä lisäävään toimintaan. Samalla yhdessä opiskelijaryhmän kanssa pohditaan omaa oppimisympäristöä liikkumisen ja liikunnallisten oppimismenetelmien hyödyntämisen kautta. Ideapajan toiminta tähtää opiskelijoiden näköisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisätietoja SAKU ry:n Liikkuva amis -sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Iloliike-koulutus

Iloliike-koulutus on toisen asteen ja korkeakoulujen oppilaitosten henkilöstölle suunnattu hyvinvointia ja liikkumista tukeva koulutuskokonaisuus, joka on tuotettu yhteistyössä MIELI ry:n ja Nyyti ry:n kanssa. Koulutuksen tarkoituksena on antaa oppilaitosten johdolle, opettajille ja muille ammattilaisille tietoa, käytännön harjoitteita ja työkaluja hyödynnettäväksi työssään opiskelijoiden parissa.

Lue lisää iloliike sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -materiaali ja ennustelaskuri

Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -materiaali on tuotettu oppilaitosten liikunnan ja terveystiedon opettajille, oppilaanohjaajille sekä ammatinopettajille tueksi perustelemaan kestävyyskunnon merkitystä opiskelijoiden tulevalle terveydelle ja työkyvylle.

Materiaalin tukena on ennustelaskuri, jolla voi arvioida opiskelijan kestävyyskuntoa terveyden kannalta sekä miten kestävyyskunto riittää tulevaisuuden ammatin fyysisiin vaatimuksiin.

Lisätietoja Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset

Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset tukevat korkeakouluja suomalaisen korkeakoululiikunnan kehittämistyössä. Suositukset antavat korkeakouluille selkeät suuntaviivat niistä tekijöistä, joista hyvät ja toimivat korkeakoulujen liikuntapalvelut rakentuvat.

Tutustu korkeakoululiikunnan suositusten pdf-versioon Avautuu uuteen ikkunaan

Liikevirtaa-liikuntakampanja

Liikevirtaa-kampanjan tavoitteena on kannustaa ammattiin opiskelevia parantamaan omaa hyvinvointiaan tekemällä fiksuja valintoja oman liikkumisen suhteen samalla vihreää kädenjälkeä kasvattaen. Kampanjan voi toteuttaa erilaisina teemapäivinä, nostamalla esille vihreän kädenjäljen teemoja tai lähtemällä mukaan valtakunnalliseen kolmen viikon liikuntahaasteeseen. SAKU ry toteuttaa kampanjan aina huhtikuussa.

Lue lisää Liikevirtaa-kampanjasta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikuntatutorkoulutukset

Liikuntatutorkoulutuksessa opiskelijat pääsevät perehtymään liikkeen lisäämisen merkitykseen ja saavat valmiuksia arkiseen liikkeen lisäämiseen taukoliikkumisen, erilaisten tempausten, tapahtumien ja oppimisympäristöjen kehittämisen kautta.

Lisätietoja SAKU ry:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Materiaali hyvinvoinnin puheeksi ottamiseen

Hyvinvoinnin puheeksi ottamisen materiaalin tavoitteena on tukea vähän liikkuvien ja huonosti jaksavien opiskelijoiden hyvinvointia.

Materiaalista löytyy myös erilaisia harjoituksia, joita voi tulostaa ja ottaa heti käyttöön. Kaikkien oppilaitoksen työntekijöiden on mahdollista soveltaa materiaalia työssään.

Lisätietoja Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Materiaali hyvinvoinnin puheeksi ottamiseen

Hyvinvoinnin puheeksi ottamisen materiaalin tavoitteena on tukea vähän liikkuvien ja huonosti jaksavien opiskelijoiden hyvinvointia.

Materiaalista löytyy myös erilaisia harjoituksia, joita voi tulostaa ja ottaa heti käyttöön. Kaikkien oppilaitoksen työntekijöiden on mahdollista soveltaa materiaalia työssään.

Lisätietoja Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Mieli liikkeelle -hanke

Mieli liikkeelle -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä liikkumisen sekä toiminnallisten ja kehollisten menetelmien keinoin. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Verkkosivuilta löydät teemaan liittyvää tietoa ja konkreettisia ideoita, koulutusmateriaaleja ja pilottioppilaitosten toimintaa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue lisää Mieli liikkeelle sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Työkykypassi / Arbetskapacitetsintyg

Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta hyvinvoinnistaan jo opiskelun aikana niin, että työkyvyn ylläpitämisestä tulee osa elämäntapaa. Työkykypassiin on koottu yhteen keskeiset työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävät osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen sekä harrastukset ja yhteistyötaidot. Työkykypassin tukena on valmiit tehtäväkortit ja mobiilisovellus.

Bekanta dig med Arbetskapacitetsintyget!

Tutustu työkykypassiin Avautuu uuteen ikkunaan

Virtuaalikahvilat

Opiskelijoiden virtuaalikahviloissa nostetaan esille ajankohtaisia hyvinvointiteemoja. Mielenkiintoisten alustusten jälkeen jatketaan keskustelua oman opiskelijaryhmän kanssa. Virtuaalikahvilaan voi osallistua suorassa Teams-lähetyksessä tai tallenteen kautta.

SAKU ry:n virtuaalikahviloiden aikataulut Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvointivirtaa-teemaviikko

Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko nostaa toiminnallisella tavalla esille terveyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden teemoja. Teemaviikon tavoitteena on tukea arjessa jaksamista ja nostaa hyvinvointia pinnalle sekä puheen että tekojen tasolla. Teemaviikkoa koordinoi SAKU ry, ja se järjestetään vuosittain viikolla 40.

Tutustu Hyvinvointivirtaa-viikkoon Avautuu uuteen ikkunaan

Ideakartoitukset

Valmis sähköinen kysely antaa kaikille mahdollisuuden osallistua liikettä lisäävän oppilaitosympäristön suunnitteluun. Omat kysymyspatterit on tehty ammattiin opiskeleville, lukiolaisille ja oppilaitosten henkilöstölle.

Lisätietoja SAKU ry:n Liikkuva amis -sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset

Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset tukevat korkeakouluja suomalaisen korkeakoululiikunnan kehittämistyössä. Suositukset antavat korkeakouluille selkeät suuntaviivat niistä tekijöistä, joista hyvät ja toimivat korkeakoulujen liikuntapalvelut rakentuvat.

Tutustu korkeakoululiikunnan suositusten pdf-versioon Avautuu uuteen ikkunaan

Liikevirtaa-liikuntakampanja

Liikevirtaa-kampanjan tavoitteena on kannustaa ammattiin opiskelevia parantamaan omaa hyvinvointiaan tekemällä fiksuja valintoja oman liikkumisen suhteen samalla vihreää kädenjälkeä kasvattaen. Kampanjan voi toteuttaa erilaisina teemapäivinä, nostamalla esille vihreän kädenjäljen teemoja tai lähtemällä mukaan valtakunnalliseen kolmen viikon liikuntahaasteeseen. SAKU ry toteuttaa kampanjan aina huhtikuussa.

Lue lisää Liikevirtaa-kampanjasta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -tietopankki

Olit sitten opiskelija-aktiivi, korkeakoulusi liikuntasuunnittelija tai muu henkilökunnan jäsen, löydät Liikkuva korkeakoulu -tietopankista hyväksi todettuja ideoita korkeakoululiikunnan ja arkiaktiivisuuden edistämiseen koko korkeakouluympäristössä! Tietopankin sisällöt ovat tällä hetkellä pääosin suomenkielisiä.

Tietopankki OLL:n sivuilla Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti on korkeakoululiikunnan arviointiin ja kehittämiseen suunnattu työkalu korkeakoulujen liikuntoimien, opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä korkeakoululiikunnan edistämisen sidosryhmien käyttöön. Liikkuva korkeakoulu -tuloskortin perustan muodostaa Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset (2018 & 2011)

Resultatkortet på svenska!

Tuloskortti OLL:n sivuilla Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -verkosto

Liikkuva korkeakoulu -verkosto kattaa kaikki korkeakoululiikunnan kehittämisestä kiinnostuneet toimijat. Kuulutpa sitten korkeakoululiikunnan käyttäjiin, tuottajiin, kehittäjiin tai sidosryhmiin, olet tärkeä osa Liikkuva korkeakoulu -verkostoa. Ilmoita itsesi ja ilmianna kaverisi mukaan! Verkosto kokoontuu n. 2 kuukauden välein ja aina etänä.

Läs om nätverket på OLL:s sidor!

Lisätietoja verkostosta OLL:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikuntatutor-koulutus

Koulutuksessa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat taukoliikuntaa ja liikuntahaasteita omalle ryhmälle, sekä saavat tietoa liikkeen lisäämisen hyödyistä. Samalla pohditaan, myös miten yhteisöllisyyttä voidaan kehittää liikunnan avulla.

Lue lisää aluejärjestöjen sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikuntatutorit opiskelijoiden vertaisliikuttajina

Selvityksessä tarkastellaan toisen asteen oppilaitoksissa toteutettua suunnitelmallista vertaisliikuntaa ja -liikuttamista eli liikuntatutor-toimintaa. Sähköinen kysely toteutettiin huhti–toukokuussa 2020 liikunta tutortoiminnan hankehakemuksissaan maininneille hankkeille.

Selvitys löytyy Liikkuvan opiskelun tukimateriaaleista Avautuu uuteen ikkunaan

Liikuntatutorkoulutukset

Liikuntatutorkoulutuksessa opiskelijat pääsevät perehtymään liikkeen lisäämisen merkitykseen ja saavat valmiuksia arkiseen liikkeen lisäämiseen taukoliikkumisen, erilaisten tempausten, tapahtumien ja oppimisympäristöjen kehittämisen kautta.

Lisätietoja SAKU ry:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikuntatuutorin opas / Handbok för motionstutor

Opiskelijoiden liikuntaliitto on julkaissut tiiviin ja kattavan oppaan liikuntatuutorin avuksi. Opas toimii hyvänä muistilistana tuutorille koko toimintakauden ajan. Opas löytyy kolmella eri kielellä (fi, sve, eng).

Du hittar handboken även på svenska!

Opas löytyy OLL:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikuntatuutoroinnin 10 käskyä / De 10 budorden för motionstutorverksamheten

Opiskelijoiden Liikuntaliitto on koonnut vinkit liikuntatuutoroinnin kehittämiseen kymmenen käskyn muodossa. Materiaalista löytyy perusteluja, miksi juuri näihin suosituksiin on päädytty. Näitä perusteluja vasten voit peilata omia valintoja.

Innehållet finns också på svenska!

Materiaali löytyy OLL:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikuntatuutoroinnin järjestäjän opas / Handbok för arrangörer av motionstutorverksamhet

Opiskelijoiden liikuntaliitto on koonnut yksiin kansiin vinkit ja vihjeet liikuntatuutoroinnin järjestäjälle. Opas löytyy kolmella eri kielellä (fi, sve, eng).

Du hittar handboken på svenska här!

Opas löytyy OLL:n verkkosivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Mieli liikkeelle -hanke

Mieli liikkeelle -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä liikkumisen sekä toiminnallisten ja kehollisten menetelmien keinoin. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Verkkosivuilta löydät teemaan liittyvää tietoa ja konkreettisia ideoita, koulutusmateriaaleja ja pilottioppilaitosten toimintaa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue lisää Mieli liikkeelle sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä

Koulutus on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana. Koulutuksen sisältöinä ovat mm. aktivoiva oppimisympäristö, opiskelijoiden osallisuus ja passiivisuuden purkaminen sekä omaehtoinen fyysinen aktiivisuus.

Koulutustilaukset aluejärjestöjen sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvointivirtaa-teemaviikko

Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko nostaa toiminnallisella tavalla esille terveyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden teemoja. Teemaviikon tavoitteena on tukea arjessa jaksamista ja nostaa hyvinvointia pinnalle sekä puheen että tekojen tasolla. Teemaviikkoa koordinoi SAKU ry, ja se järjestetään vuosittain viikolla 40.

Tutustu Hyvinvointivirtaa-viikkoon Avautuu uuteen ikkunaan

Liikevirtaa-liikuntakampanja

Liikevirtaa-kampanjan tavoitteena on kannustaa ammattiin opiskelevia parantamaan omaa hyvinvointiaan tekemällä fiksuja valintoja oman liikkumisen suhteen samalla vihreää kädenjälkeä kasvattaen. Kampanjan voi toteuttaa erilaisina teemapäivinä, nostamalla esille vihreän kädenjäljen teemoja tai lähtemällä mukaan valtakunnalliseen kolmen viikon liikuntahaasteeseen. SAKU ry toteuttaa kampanjan aina huhtikuussa.

Lue lisää Liikevirtaa-kampanjasta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -tietopankki

Olit sitten opiskelija-aktiivi, korkeakoulusi liikuntasuunnittelija tai muu henkilökunnan jäsen, löydät Liikkuva korkeakoulu -tietopankista hyväksi todettuja ideoita korkeakoululiikunnan ja arkiaktiivisuuden edistämiseen koko korkeakouluympäristössä! Tietopankin sisällöt ovat tällä hetkellä pääosin suomenkielisiä.

Tietopankki OLL:n sivuilla Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti on korkeakoululiikunnan arviointiin ja kehittämiseen suunnattu työkalu korkeakoulujen liikuntoimien, opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä korkeakoululiikunnan edistämisen sidosryhmien käyttöön. Liikkuva korkeakoulu -tuloskortin perustan muodostaa Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset (2018 & 2011)

Resultatkortet på svenska!

Tuloskortti OLL:n sivuilla Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -verkosto

Liikkuva korkeakoulu -verkosto kattaa kaikki korkeakoululiikunnan kehittämisestä kiinnostuneet toimijat. Kuulutpa sitten korkeakoululiikunnan käyttäjiin, tuottajiin, kehittäjiin tai sidosryhmiin, olet tärkeä osa Liikkuva korkeakoulu -verkostoa. Ilmoita itsesi ja ilmianna kaverisi mukaan! Verkosto kokoontuu n. 2 kuukauden välein ja aina etänä.

Läs om nätverket på OLL:s sidor!

Lisätietoja verkostosta OLL:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikuntatutor-koulutus

Koulutuksessa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat taukoliikuntaa ja liikuntahaasteita omalle ryhmälle, sekä saavat tietoa liikkeen lisäämisen hyödyistä. Samalla pohditaan, myös miten yhteisöllisyyttä voidaan kehittää liikunnan avulla.

Lue lisää aluejärjestöjen sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikuntatutorkoulutukset

Liikuntatutorkoulutuksessa opiskelijat pääsevät perehtymään liikkeen lisäämisen merkitykseen ja saavat valmiuksia arkiseen liikkeen lisäämiseen taukoliikkumisen, erilaisten tempausten, tapahtumien ja oppimisympäristöjen kehittämisen kautta.

Lisätietoja SAKU ry:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikuntatuutoroinnin järjestäjän opas / Handbok för arrangörer av motionstutorverksamhet

Opiskelijoiden liikuntaliitto on koonnut yksiin kansiin vinkit ja vihjeet liikuntatuutoroinnin järjestäjälle. Opas löytyy kolmella eri kielellä (fi, sve, eng).

Du hittar handboken på svenska här!

Opas löytyy OLL:n verkkosivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Mieli liikkeelle -hanke

Mieli liikkeelle -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä liikkumisen sekä toiminnallisten ja kehollisten menetelmien keinoin. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Verkkosivuilta löydät teemaan liittyvää tietoa ja konkreettisia ideoita, koulutusmateriaaleja ja pilottioppilaitosten toimintaa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue lisää Mieli liikkeelle sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Smart Moves tietoa / Smart Moves info

Smart Moves -hanke lisää nuorten hyvinvointia tuottamalla monipuolista oppimateriaalia, kehittämällä käytännön työkaluja nuorten ja oppilaitosten arkeen yhdessä asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa sekä jalkauttamalla tietoa oppilaitoksiin. Smart Moves -sivuilta löydät laajasti tietoa hyvinvoinnista, kuten liikkumisesta.

Bekanta dig med Smart Moves material och tips!

Tietoa liikkumisesta Smart Moves -sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Smart Moves työkalut / Smart Moves verktyg

Smart Moves -sivustoilla voit testata miten sinulla on hallussasi hyvinvointiasi rakentavat tekijät. Löydät meiltä myös valmiita treeniohjelmia ja Mielentila-podcastin.

Smart Moves -webbplats kan du bland annat testa hur bra du har koll på de faktorer som inverkar på ditt välbefinnande.

Lisätietoja Smart Moves sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Työkykypassi / Arbetskapacitetsintyg

Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta hyvinvoinnistaan jo opiskelun aikana niin, että työkyvyn ylläpitämisestä tulee osa elämäntapaa. Työkykypassiin on koottu yhteen keskeiset työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävät osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen sekä harrastukset ja yhteistyötaidot. Työkykypassin tukena on valmiit tehtäväkortit ja mobiilisovellus.

Bekanta dig med Arbetskapacitetsintyget!

Tutustu työkykypassiin Avautuu uuteen ikkunaan

Valtakunnalliset liikuntatapahtumat ja palloilusarjat

SAKU ry:n opiskelijaliikunta tarjoaa ammattiin opiskeleville kipinöitä uuden liikuntaharrastuksen aloittamiseen sekä motivaatiota ja lisähaastetta harrastamiseen. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden liikunnallista, aktiivista ja terveellistä elämäntapaa sekä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista. Kattauksessa olevasta monipuolisesta lajivalikoimasta löytyy jokaiselle jotakin.

Lisätietoja SAKU ry:n opiskelijaliikunnasta Avautuu uuteen ikkunaan

Virtuaalikahvilat

Opiskelijoiden virtuaalikahviloissa nostetaan esille ajankohtaisia hyvinvointiteemoja. Mielenkiintoisten alustusten jälkeen jatketaan keskustelua oman opiskelijaryhmän kanssa. Virtuaalikahvilaan voi osallistua suorassa Teams-lähetyksessä tai tallenteen kautta.

SAKU ry:n virtuaalikahviloiden aikataulut Avautuu uuteen ikkunaan

Aktiivisuutta ja opiskelukykyä

Tässä raportissa tarkastellaan pääosin Liikkuva opiskelu -ohjelman vuosien 2019–2022 aikaista toimintaa, keskeisempiä tuloksia ja kokemuksia liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisessä oppilaitoksissa.

Raportti löytyy Liikkuvan opiskelun tukimateriaaleista Avautuu uuteen ikkunaan

Aktiivisuutta ja opiskelukykyä

Tässä raportissa tarkastellaan pääosin Liikkuva opiskelu -ohjelman vuosien 2019–2022 aikaista toimintaa, keskeisempiä tuloksia ja kokemuksia liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisessä oppilaitoksissa.

Raportti löytyy Liikkuvan opiskelun tukimateriaaleista Avautuu uuteen ikkunaan

Ammattiosaajan työkykypassin koulutukset ja valmennukset

SAKU ry tarjoaa oppilaitoksille tukea työkykypassin käyttöönottoon. Työkykypassistarteissa ja käyttöönottokoulutuksissa kerrotaan työkykypassin sisällöistä ja työkaluista opettajille ja ohjaajille. Työkykypassimentorivalmennuksissa työkykypassin parissa työskentelevistä valmennetaan mentoreita, jotka auttavat työkykypassin käyttöönotossa ja käytössä oman oppilaitoksen henkilöstöä.

Hyvinvoiva amis -sivuston tapahtumakalenteri Avautuu uuteen ikkunaan

Henkilöstön työhyvinvointi

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat työyhteisöille:

 • Työhyvinvointitilaisuuksia ja -tapahtumia
 • Liikunta- ja hyvinvointiaiheisia luentoja
 • Liikuntalajikokeiluja
 • Kuntotestauksia ja terveysmittauksia
 • Tukea työyhteisön liikuntasuunnitelman laatimiseen
 • Liikuntatapahtumien suunnittelun ja toteutuksen apua
Lue lisää aluejärjestöjen sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvoinnin vuosikello

SAKU ry on työstänyt koulutuksen järjestäjien tueksi hyvinvoinnin vuosikellon. Vuosikelloon on koottu valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä erilaisia ideoita, joita oppilaitos voi sisällyttää osaksi omaa vuosikelloaan. Vuosikellopohjan tarkoituksena on toimia tukena hyvinvoinnin suunnittelutyössä. Pdf-materiaalin lisäksi käytettävissä on sähköinen työkalu oman vuosikellon laatimiseen.

Lisätietoja hyvinvoinnin vuosikellosta Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvointitutor

Hyvinvointitutor-koulutus ja hyvinvointiryhmän toimintamalli tarjoaa pysyvän ja säännöllisen rakenteen oppilaitoksen hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin luomiseksi. Hyvinvointitutor-koulutuksen tavoitteena on vertaistoiminnan avulla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä.

Tutustu Hyvinvointitutor-kouluttajan käsikirjaan tästä.

Lue lisää jamk.fi sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Ideakartoitukset

Valmis sähköinen kysely antaa kaikille mahdollisuuden osallistua liikettä lisäävän oppilaitosympäristön suunnitteluun. Omat kysymyspatterit on tehty ammattiin opiskeleville, lukiolaisille ja oppilaitosten henkilöstölle.

Lisätietoja SAKU ry:n Liikkuva amis -sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Iloliike-koulutus

Iloliike-koulutus on toisen asteen ja korkeakoulujen oppilaitosten henkilöstölle suunnattu hyvinvointia ja liikkumista tukeva koulutuskokonaisuus, joka on tuotettu yhteistyössä MIELI ry:n ja Nyyti ry:n kanssa. Koulutuksen tarkoituksena on antaa oppilaitosten johdolle, opettajille ja muille ammattilaisille tietoa, käytännön harjoitteita ja työkaluja hyödynnettäväksi työssään opiskelijoiden parissa.

Lue lisää iloliike sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Korkeakoululiikunnan asema Suomen lainsäädännössä

Korkeakoululiikunnalla on asemansa Suomen lainsäädännössä. Korkeakoululiikunta on lakisääteinen palvelu, eikä sitä voi jättää toteuttamatta. OLL:n materiaaleista näet tarkemmin miksi ja voita ladata materiaaleja omaan käyttöön.

Lisätietoja OLL:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset

Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset tukevat korkeakouluja suomalaisen korkeakoululiikunnan kehittämistyössä. Suositukset antavat korkeakouluille selkeät suuntaviivat niistä tekijöistä, joista hyvät ja toimivat korkeakoulujen liikuntapalvelut rakentuvat.

Tutustu korkeakoululiikunnan suositusten pdf-versioon Avautuu uuteen ikkunaan

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyö

Materiaalissa on kuvattu Liikkuvat-kokonaisuuden roolia ja työkaluja liikkumisen edistämisessä sekä kuntien että hyvinvointialueiden yhdyspintatyössä.

Materiaali löytyy Liikkuvan opiskelun tukimateriaaleista Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva amis -polku

Liikkuva amis -polulla kohtaavat ammatillisen koulutuksen liikkeen lisäämisen kehittäjät. SAKU ry ylläpitää polkua ja sen kohtaamisia. Yhdessä verkoston kanssa ideoidaan uutta toimintaa, viedään ideat käytäntöön, katsotaan liikkeen lisäämistä eri näkökulmista ja juurrutetaan uusi toiminta osaksi oppilaitoksen arkea. Liikkuva amis -polulla voi kulkea omaan tahtiin niin pitkään kuin itse haluaa.

Lisätietoja Liikkuva amis -polusta Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva amis -työkalupakki

Liikkuva amis -työkalupakista löydät vinkkejä oppilaitoksen aktiivisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Työkalupakin tarkoituksena on antaa ajatuksia suunnittelun avuksi ja ohjata suunnittelua kohti konkreettisia toimenpiteitä. Työkalupakkiin on kerätty toiselle asteelle suunnattuja vinkkejä sekä parhaita paloja peruskouluissa toteutusta toiminnasta.

Tutustu SAKU ry:n työkalupakkiin Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva keho, tehokkaat aivot

Liikkuva opiskelu -ohjelman tukimateriaaleista löytyy PDF-tiivistelmä aiheesta Liikkuva keho ja tehokkaat aivot – fyysisen aktiivisuuden ja kunnon vaikutukset oppimisen edellytyksiin.

Liikkuvan opiskelun tukimateriaali Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva keho, tehokkaat aivot

Liikkuva opiskelu -ohjelman tukimateriaaleista löytyy PDF-tiivistelmä aiheesta Liikkuva keho ja tehokkaat aivot – fyysisen aktiivisuuden ja kunnon vaikutukset oppimisen edellytyksiin.

Liikkuvan opiskelun tukimateriaali Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti on korkeakoululiikunnan arviointiin ja kehittämiseen suunnattu työkalu korkeakoulujen liikuntoimien, opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä korkeakoululiikunnan edistämisen sidosryhmien käyttöön. Liikkuva korkeakoulu -tuloskortin perustan muodostaa Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset (2018 & 2011)

Resultatkortet på svenska!

Tuloskortti OLL:n sivuilla Avautuu uuteen ikkunaan

Mieli liikkeelle -hanke

Mieli liikkeelle -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä liikkumisen sekä toiminnallisten ja kehollisten menetelmien keinoin. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Verkkosivuilta löydät teemaan liittyvää tietoa ja konkreettisia ideoita, koulutusmateriaaleja ja pilottioppilaitosten toimintaa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue lisää Mieli liikkeelle sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Näkökulmia Liikkuva opiskelu -toiminnan käynnistämiseen / Synpunkter på att starta Studier i rörelse-verksamhet

”Opiskelijat kuitenkin tietää parhaiten, mistä ne tykkää”. Näkökulmia Liikkuva opiskelu -toiminnan käynnistämiseen oppilaitoksissa -julkaisu.

”Studerandena vet ändå själv bäst vad de tycker om”. Synpunkter på att starta Studier i rörelse-verksamhet vid läroanstalten –materialet på svenska.

Julkaisu löytyy Liikkuvan opiskelun tukimateriaaleista Avautuu uuteen ikkunaan

Toiminnan juurruttamisen tuki

Uuden toiminnan kehittämisessä kriittisen tärkeä vaihe on toiminnan juurruttaminen osaksi perustoimintaa. Juurruttamisen tueksi SAKU ry on kehittänyt Kiinni strategiaan -mallin ja juurrutussuunnitelmapohjan. Minuutin piirrosvideo tiivistää puolestaan juurrutustyön tärkeimpiä kohtia.

Lisätietoja toiminnan juurruttamisesta Avautuu uuteen ikkunaan

Työkykypassi / Arbetskapacitetsintyg

Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta hyvinvoinnistaan jo opiskelun aikana niin, että työkyvyn ylläpitämisestä tulee osa elämäntapaa. Työkykypassiin on koottu yhteen keskeiset työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävät osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen sekä harrastukset ja yhteistyötaidot. Työkykypassin tukena on valmiit tehtäväkortit ja mobiilisovellus.

Bekanta dig med Arbetskapacitetsintyget!

Tutustu työkykypassiin Avautuu uuteen ikkunaan

Verkostojen avulla innostusta ja osaamista

Liikunnan aluejärjestöt kokoavat yhteen alueellisia verkostoja, jotka edistävät liikkumista oppilaitoiksissa. Verkostoissa opitaan uutta, jaetaan osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä pohditaan yhdessä erilaisia kehittämistarpeita. Alueelliset verkostot kokoontuvat 2–4 kertaa vuoden aikana. Lisätietoja verkostosta löydät oman aluejärjestösi sivulta.

Lue lisää aluejärjestöjen sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Vinkit aktivoivien ympäristöjen suunnitteluun

Haluatko oppia jotain uutta opiskelijoiden istumistottumuksista ja ajatuksista istumisen vähentämiseen liittyen? Tiesitkö, että valtaosa opiskelijoista haluaisi tauottaa istumista, mikäli opiskeluympäristöt tarjoaisivat siihen mahdollisuuden? Kaikkea tätä ja parhaita vinkkejä aktivoivien tilojen luomiseen saat lyhyestä OLL:n oppaasta.

Vinkit löydät OLL:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Ammattiosaajan työkykypassin koulutukset ja valmennukset

SAKU ry tarjoaa oppilaitoksille tukea työkykypassin käyttöönottoon. Työkykypassistarteissa ja käyttöönottokoulutuksissa kerrotaan työkykypassin sisällöistä ja työkaluista opettajille ja ohjaajille. Työkykypassimentorivalmennuksissa työkykypassin parissa työskentelevistä valmennetaan mentoreita, jotka auttavat työkykypassin käyttöönotossa ja käytössä oman oppilaitoksen henkilöstöä.

Hyvinvoiva amis -sivuston tapahtumakalenteri Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvointitutor

Hyvinvointitutor-koulutus ja hyvinvointiryhmän toimintamalli tarjoaa pysyvän ja säännöllisen rakenteen oppilaitoksen hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin luomiseksi. Hyvinvointitutor-koulutuksen tavoitteena on vertaistoiminnan avulla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä.

Tutustu Hyvinvointitutor-kouluttajan käsikirjaan tästä.

Lue lisää jamk.fi sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Hyvinvointivirtaa-teemaviikko

Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko nostaa toiminnallisella tavalla esille terveyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden teemoja. Teemaviikon tavoitteena on tukea arjessa jaksamista ja nostaa hyvinvointia pinnalle sekä puheen että tekojen tasolla. Teemaviikkoa koordinoi SAKU ry, ja se järjestetään vuosittain viikolla 40.

Tutustu Hyvinvointivirtaa-viikkoon Avautuu uuteen ikkunaan

Iloliike-koulutus

Iloliike-koulutus on toisen asteen ja korkeakoulujen oppilaitosten henkilöstölle suunnattu hyvinvointia ja liikkumista tukeva koulutuskokonaisuus, joka on tuotettu yhteistyössä MIELI ry:n ja Nyyti ry:n kanssa. Koulutuksen tarkoituksena on antaa oppilaitosten johdolle, opettajille ja muille ammattilaisille tietoa, käytännön harjoitteita ja työkaluja hyödynnettäväksi työssään opiskelijoiden parissa.

Lue lisää iloliike sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -materiaali ja ennustelaskuri

Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -materiaali on tuotettu oppilaitosten liikunnan ja terveystiedon opettajille, oppilaanohjaajille sekä ammatinopettajille tueksi perustelemaan kestävyyskunnon merkitystä opiskelijoiden tulevalle terveydelle ja työkyvylle.

Materiaalin tukena on ennustelaskuri, jolla voi arvioida opiskelijan kestävyyskuntoa terveyden kannalta sekä miten kestävyyskunto riittää tulevaisuuden ammatin fyysisiin vaatimuksiin.

Lisätietoja Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset

Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset tukevat korkeakouluja suomalaisen korkeakoululiikunnan kehittämistyössä. Suositukset antavat korkeakouluille selkeät suuntaviivat niistä tekijöistä, joista hyvät ja toimivat korkeakoulujen liikuntapalvelut rakentuvat.

Tutustu korkeakoululiikunnan suositusten pdf-versioon Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva keho, tehokkaat aivot

Liikkuva opiskelu -ohjelman tukimateriaaleista löytyy PDF-tiivistelmä aiheesta Liikkuva keho ja tehokkaat aivot – fyysisen aktiivisuuden ja kunnon vaikutukset oppimisen edellytyksiin.

Liikkuvan opiskelun tukimateriaali Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva keho, tehokkaat aivot

Liikkuva opiskelu -ohjelman tukimateriaaleista löytyy PDF-tiivistelmä aiheesta Liikkuva keho ja tehokkaat aivot – fyysisen aktiivisuuden ja kunnon vaikutukset oppimisen edellytyksiin.

Liikkuvan opiskelun tukimateriaali Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -tietopankki

Olit sitten opiskelija-aktiivi, korkeakoulusi liikuntasuunnittelija tai muu henkilökunnan jäsen, löydät Liikkuva korkeakoulu -tietopankista hyväksi todettuja ideoita korkeakoululiikunnan ja arkiaktiivisuuden edistämiseen koko korkeakouluympäristössä! Tietopankin sisällöt ovat tällä hetkellä pääosin suomenkielisiä.

Tietopankki OLL:n sivuilla Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti

Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti on korkeakoululiikunnan arviointiin ja kehittämiseen suunnattu työkalu korkeakoulujen liikuntoimien, opiskelija- ja ylioppilaskuntien sekä korkeakoululiikunnan edistämisen sidosryhmien käyttöön. Liikkuva korkeakoulu -tuloskortin perustan muodostaa Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset (2018 & 2011)

Resultatkortet på svenska!

Tuloskortti OLL:n sivuilla Avautuu uuteen ikkunaan

Liikkuva korkeakoulu -verkosto

Liikkuva korkeakoulu -verkosto kattaa kaikki korkeakoululiikunnan kehittämisestä kiinnostuneet toimijat. Kuulutpa sitten korkeakoululiikunnan käyttäjiin, tuottajiin, kehittäjiin tai sidosryhmiin, olet tärkeä osa Liikkuva korkeakoulu -verkostoa. Ilmoita itsesi ja ilmianna kaverisi mukaan! Verkosto kokoontuu n. 2 kuukauden välein ja aina etänä.

Läs om nätverket på OLL:s sidor!

Lisätietoja verkostosta OLL:n sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Materiaali hyvinvoinnin puheeksi ottamiseen

Hyvinvoinnin puheeksi ottamisen materiaalin tavoitteena on tukea vähän liikkuvien ja huonosti jaksavien opiskelijoiden hyvinvointia.

Materiaalista löytyy myös erilaisia harjoituksia, joita voi tulostaa ja ottaa heti käyttöön. Kaikkien oppilaitoksen työntekijöiden on mahdollista soveltaa materiaalia työssään.

Lisätietoja Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Materiaali hyvinvoinnin puheeksi ottamiseen

Hyvinvoinnin puheeksi ottamisen materiaalin tavoitteena on tukea vähän liikkuvien ja huonosti jaksavien opiskelijoiden hyvinvointia.

Materiaalista löytyy myös erilaisia harjoituksia, joita voi tulostaa ja ottaa heti käyttöön. Kaikkien oppilaitoksen työntekijöiden on mahdollista soveltaa materiaalia työssään.

Lisätietoja Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan

Mieli liikkeelle -hanke

Mieli liikkeelle -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä liikkumisen sekä toiminnallisten ja kehollisten menetelmien keinoin. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Verkkosivuilta löydät teemaan liittyvää tietoa ja konkreettisia ideoita, koulutusmateriaaleja ja pilottioppilaitosten toimintaa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue lisää Mieli liikkeelle sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Smart Moves – tietoa

Smart Moves -sivuilta löydät tutkittua tietoa muun muassa paikallaanolon haitoista ja liikkumissuosituksista.

Lue lisää Smart Moves sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Smart Moves – työkalut

Smart Moves -sivuilta löydät hyödyllisiä työkaluja liikkumisen puheeksiottoon ja erilaisia hyvinvointitestejä.

Lue lisää Smart Moves sivuilta Avautuu uuteen ikkunaan

Työkykypassi / Arbetskapacitetsintyg

Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta hyvinvoinnistaan jo opiskelun aikana niin, että työkyvyn ylläpitämisestä tulee osa elämäntapaa. Työkykypassiin on koottu yhteen keskeiset työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävät osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen sekä harrastukset ja yhteistyötaidot. Työkykypassin tukena on valmiit tehtäväkortit ja mobiilisovellus.

Bekanta dig med Arbetskapacitetsintyget!

Tutustu työkykypassiin Avautuu uuteen ikkunaan

Unikoulutus-materiaalit

Liikkuvan opiskelun ideapankista löydät Opetushallituksen kokoamat unikoulutusvinkit parempaan uneen ja arkeen. Vinkit löytyvät sekä suomeksi että ruotsiksi. Koosteesta löytyy myös linkkejä unikoulutus-videoihin.

Materiaali löytyy Liikkuvan opiskelun ideapankista Avautuu uuteen ikkunaan