Verktyg

Denna sida innehåller verktyg som stöder Studier i rörelse verksamheten. Verktygen kan hjälpa till med planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Verktygen förstärker också studerandenas delaktighet.

Rappusia ylös

Utnyttja verktygen

NTA

Bedömningen av nuläget

Bedömningen av nuläget är ett verktyg för läroanstalter som deltar i programmet för att planera, utveckla och utvärdera verksamheten.

Bedömning av nuläget
NTA

Enkäter för studerande

Bedömningen av nuläget för studerande är ett verktyg för att stödja studerandenas deaktighet.

Enkät för studerande

Utbud för målgrupperna

Här finns olika verktyg och material för att stöda personalen som deltar i Studier i rörekse verksamheten.

Utbud för målgrupperna
Liikkuva opiskelu -esite

Stödmaterial

Stödmaterialen fungerar som verktyg för de registrerade läroanstalterna.

Stödmaterial
Marjat kädessä

Ledningens checklista

Syftet med checklistan är att främja systematisk ledning av Studier i rörelse verksamheten.

Ledningens checklista