Verktyg

Denna sida innehåller verktyg som stöder Studier i rörelse verksamheten. Verktygen kan hjälpa till med planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Verktygen förstärker också studerandenas delaktighet.

Kirjoitettaa vihkoon muistiinpanoja

Utnyttja verktygen

Lisää liikettä ammattiin opiskelun tueksi

Bedömning av nuläget

Bedömningen av nuläget är ett verktyg för läroanstalter som deltar i programmet för att planera, utveckla och utvärdera verksamheten.

Bedömning av nuläget
Marjoja kädessä

Ledningens checklista

Syftet med checklistan är att främja systematisk organisering och ledning av Studier i rörelse verksamheten.

Ledningens checklista
Liikkuva opiskelu -esite

Stödmaterial

Stödmaterialen fungerar som verktyg för de registrerade läroanstalterna för att att följa upp och utvärdera verksamheten.

Stödmaterial