Studier i rörelse

Målsättningen med programmet Studier i rörelse är att öka fysiska aktiviteten och studieförmågan på andra stadiet och i högskolorna. Studieförmågan är studerandens arbetsförmåga, och den är kopplad till hur studierna fortskrider, hur studerandena mår och deras framtida arbetsförmåga. Det är kostnadsfritt att delta i programmet.

Liikkuva opiskelu -esite

Fördelar med en aktiv studiedag

 • Ökad inlärningsförmåga och bättre trivsel
 • Inlärningen och koncentrationen förstärks
 • Ökad delaktighet och gemenskap
 • Negativa hälsoeffekterna av stillasittande minskar
 • Förbättrade studiefärdigheter och ergonomi
 • Eleverna har större möjligheter att gå vidare till fortsatta studier eller arbete.
 • Studeranden går vidare till fortsatta studier eller arbetslivet med bättre arbetsförmåga

 

Verksamhet som stöder Studier i rörelse är till exempel

 • en inlärningsmiljö som uppmuntrar till aktivitet
 • funktionellt lärande som metod
 • aktivitetspauser i undervisningen
 • tillgång till idrottsutrymmen utanför studietiden
 • aktiva resor med muskselkraft

För gymnasier, yrkesutbildning och högskolor

Läroanstalterna kan kostnadsfritt registrera sig till programmet med registreringsblanketten. De registrerade läroanstalterna erbjuds verktyg och stöd för att utveckla verksamheten. I registret över läroanstalter som hittas på kom med sidan finns en förteckning över andra registrerade läroanstalter.

Utvidgningen av programmet Skolan i rörelse till gymnasieskolor inleddes med 50 pilotprojekt 2017. Pilotprojektet utvidgades att täcka hela landet som en del av regeringsprogrammet 2019.

År 2022 har fler än hälften av alla läroanstalter registrerat sig till programmet.  Programmet Studier i rörelse omfattar cirka 500 000 studeranden och stöder läaroanstalterna i att utveckla en aktivare verksamhetskultur.

Programmet Studier i rörelse hör till Hellheten i rörelse. Till helheten hör programmen Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse, Studier i rörelse, Vuxna i rörelse, Kraft i åren och Familjen i rörelse.

Helheten i rörelse främjar en fysisk livsstil för olika ålders- och befolkningsgrupper. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmets strategiska ledning. Programmet koordineras av Likes vid Jyväskylä ammattikorkeakoulu. Programmet Studier i rörelse genomförs och utvecklas i samarbete med ett brett nätverk.

Vill du ha nyaste idéerna direkt per e-post?

Prenumerera Studier i rörelse -nyhetsbrev