Liikkuva opiskelu -ohjelman toiminnan kuvaus vuosina 2019–2022

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä ja tukemalla aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Tehtävää toteutetaan vaikuttamalla oppilaitoksen henkilöstöön, koulutuksen järjestäjiin ja johtoon sekä yleisesti koulutuksen kehittämiseen. Toiminnan erityinen kohderyhmä on vähemmän liikkuvat opiskelijat

Tässä raportissa tarkastellaan pääosin Liikkuva opiskelu -ohjelman vuosien 2019–2022 aikaista toimintaa, keskeisempiä tuloksia ja kokemuksia liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisessä oppilaitoksissa. Vuosiin 2020–2022 liittyi olennaisena osana koronapandemia. Korona vaikeutti Liikkuva opiskelu -toiminnan toteuttamista, mutta loi myös uusia käytäntöjä liikkumisen edistämisessä.

Tämä raportti on jatkumoa aikaisemmin julkaistulle Aktiivisuutta ja opiskelukykyä -raportille, jossa kuvattiin Liikkuva opiskelu -kokeiluhankkeiden toteutusta vuosina 2017–2019.