Hyvinvointikortti

Hyvinvointikortit

Oppilaitosten opettajien ja henkilökunnan on myös tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Jo pieni rauhoittuminen kesken arjen kiireen auttaa jaksamaan.

Hyvinvointikortit sisältävät hyvinvointiin liittyviä ajatuksia, kysymyksiä ja pohdintoja, joiden tavoitteena on auttaa pysähtymään oman itsen äärelle, vahvistamaan ja herättämään voimavaroja sekä kannustamaan konkreettisiin hyvinvointia edistäviin tekoihin arjessa.

Kortteja on kaikkiaan kuusi. Niitä voi käydä läpi esimerkiksi yhden päivässä tai joka toinen päivä. Kortit voi myös tulostaa.

Voimaannuttavia pysähtymisen hetkiä ja tekoja hyvinvointikorttien parissa!