Ammattiin opiskelevien koettu terveys ja kunto suhteessa mitattuun fyysiseen kuntoon

Ammattiin opiskelevien koettu terveys ja kunto suhteessa mitattuun fyysiseen kuntoon

Terveyteen liittyy monia muitakin tekijöitä kuin kokemus oman kehon fyysisestä kunnosta tai suorituskyvystä. Tämän vuoksi oma terveys saatetaan kokea omaa kuntoa parempana. Esityksessä on tuloksia selvityksestä, jossa  ammattiin opiskelevien koettua terveyttä ja kuntoa suhteutettiin mitattuun fyysiseen kuntoon.

Lue tästä

Selaa muita materiaaleja