Liikkumisen puheeksi ottamisen tueksi on luotu liikkumisen edistämisen mini-interventiomalli, jossa kolmen pääkysymyksen avulla lähestytään asiaa hienovaraisesti, myönteisesti ja opiskelijan autonomiaa kunnioittaen.

Valmiit kysymykset toimivat oppilaitoksen henkilöstön ja opiskelijahuollon ammattilaisten keskustelun tukena yksilökohtaamisissa, mutta ovat hyödynnettävissä myös opetustilanteissa, kun pohditaan esimerkiksi opiskelukykyyn liittyviä asioita.

Malli on rakennettu moniammatillisena yhteistyönä ja malli perustuu ihmisen käyttäytymisen muutoksesta tutkittuun tietoon. Suunnitteluprosessissa on ollut mukana sosiaalipsykologian ja liikunta-alan ammattilaisten lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä kokemusasiantuntijoita.

Lataa liikkumisen puheeksi ottamisen -malli

Portaita ylös