Opiskelijat tekemässä ryhmätehtävää.

Ideaopas lukion toiminnalliseen opetukseen

Lukion toiminnallisen opetuksen opas kokoaa yhteen vinkkejä ja ideoita, joilla voi lisätä liikettä ja toiminnallisuutta lukio-opetukseen.

Lukion toiminnallisen opetuksen oppaasta löytyy yleisiä opetuksessa hyödynnettäviä vinkkejä sekä vinkkejä oppituntien tauottamiseen ja taukoliikuntaan. Lisäksi oppaasta löytyy aine- ja kurssikohtaisia vinkkejä esimerkiksi ruotsin, matematiikan, kemian, filosofian ja uskonnon toiminnalliseen opetukseen.

Liikunnalla on myönteinen vaikutus opinnoissa menestymiseen ja liike tukee oppimista sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia monella tapaa. Lukioissa liikkuminen on myös keino edistää opiskelijayhteisön viihtyisyyttä sekä lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Oppaan tekemiseen on osallistunut Oulun kaupungin lukioiden opettajia, Oulun yliopiston opettajia sekä Oulun kaupungin Liikkuva opiskelu -koordinaattori.

Lataa idean materiaalit!

Toiminnallisen opetuksen opas