Opiskelijat opiskelutilassa tekemässä ryhmätyötä.

Haku Vuoden Liikkuvaksi oppilaitokseksi 2022

Onko liikkuminen oppilaitoksessa osa arkea? Suunnitellaanko toimintaa yhdessä nuorten kanssa? Oletteko kehittäneet uusia toimintatapoja?

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteistyössä Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen kanssa palkintoja esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Edellisen kerran Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -toiminnasta on palkittu päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia vuonna 2020.

Haku Vuoden Liikkuvaksi varhaiskasvatusyksiköksi, Vuoden Liikkuvaksi kouluksi ja Vuoden oppilaitokseksi on auki 12.–30.9.2022. Tunnustusta voivat hakea kaikki liikkuvaa varhaiskasvatusta, koulupäivää ja opiskelua toteuttavat päiväkodit, koulut ja oppilaitokset.

Palkitsemisella halutaan kannustaa toimijoita laadukkaaseen liikkumisen edistämistyöhön ja tuoda esiin ansiokasta työtä. Palkinnoilla kiinnitetään huomiota toimintaan, jossa edistetään rohkeasti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti kunkin kohderyhmän liikkumista.

Lisäksi huomioidaan, miten hyvinvoivaa sekä liikunnallista elämäntapaa ja toimintakulttuuria kehitetään yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Valintakriteerit:

  • Liikkumisen edistäminen on suunnitelmallista ja organisoitua ja se näkyy toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.
  • Toimintaa toteutetaan päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen omista lähtökohdista, ja lapsilla, nuorilla ja koko henkilöstöllä on aktiivinen rooli toiminnan toteutuksessa.
  • Toimintaa on vakiintunutta ja sitä kehitetään johdonmukaisesti.
  • Päiväkodilla, koululla ja oppilaitoksella on omia innovaatioita, joilla liikkuvampaa arkipäivää toteutetaan.

Palkinnot ovat rahapalkintoja, jotka tulee käyttää lasten ja nuorten tai koko yhteisön liikkumisen edistämiseen. Jokaisesta kohderyhmästä valitaan kaksi palkittavaa. Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmat pyytävät hakemuksista lausunnot aluehallintovirastoilta ja liikunnan aluejärjestöiltä. Päätöksen palkintojen saajista tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Päätöksistä ei voi valittaa.

Hakemukset tulee lähettää 30.9. mennessä sähköisellä lomakkeella: lomake (lyyti-linkki)

Lomake on suomeksi ja ruotsiksi.

Kuvatkaa hakemuksessa toimenpidetasolla, miten kriteerit toteutuvat oppilaitoksessanne.

Palkinnonsaajat julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Helsingissä 22.11.2022. Palkittaviin ollaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmat ovat valtakunnallisia liikunnan edistämisohjelmia eli osa Liikkuvat-kokonaisuutta. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.