Haluatteko kehittyä Liikkuvaksi kunnaksi?

Haemme tositarkoituksella kuntia mukaan edistämään kunnan liikunnallista elämäntapaa. Tarkoituksena on sparrata kuntia Liikkuvat-toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Haemme tositarkoituksella kuntia mukaan edistämään kunnan liikunnallista elämäntapaa. Tarkoituksena on sparrata kuntia Liikkuvat-toiminnassa ja sen kehittämisessä. Tuotamme muun maussa tietoa kunnan toiminnan tueksi ja sparraamme toiminnan edistämisessä.  

Liikkuva kunta -toiminta käynnistyy vuoden 2024 alussa ja kestää vuoden 2024 loppuun. Mukaan haetaan muutamia kuntia. 

Ensisijainen tavoite on, että kunta haluaa edistää usean väestöryhmän liikkumista tukevia toimenpiteitä. Hakuvaiheessa kunta ilmoittaa, mitä osa-aluetta tai kohderyhmää halutaan kehittää: Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Liikkuva perhe, Ikiliikkuja tai esimerkiksi aktiivinen kulkeminen. 

Tietoa ja tukea liikunnallisen elämäntavan edistämiseen

Mukaan lähteviltä kunnilta vaaditaan ennen kaikkea halua ja motivaatiota toiminnan kehittämiseen. Edellytämme kunnalta poikkihallinnollisen tiimin perustamista yhteistyön edistämiseen. Yhteinen työskentely lähtee liikkeelle tilannekuvan laatimisella sekä työskentelyn tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyllä. Mahdollisilla uusilla tiedonkeruilla syvennetään tietoja ja paikataan kunnan tietoaukkoja. Kunnalle tuotetaan tietoa ohjelmien toteutuksesta tai kohderyhmästä ja tarjotaan tarvittaessa asiantuntijapuheenvuoroja/koulutusta. Tukea ja esimerkiksi tiedonkeruita räätälöidään yhdessä kuntien kanssa.  

 

Mitä kuntien on mahdollista saada mukanaolosta? 

 • Ulkopuolista fasilitointiapua kunnan liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseen. 
 • Mahdollisuus tehdä liikkumisen edistämisestä tärkeä osa kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta, johon liittyy erityisesti toimialat ylittävän yhteistyön ja toimenpiteiden koordinointi. 
 • Eri tietolähteistä koostettu kokonaiskuva oman kunnan tilanteesta liikkumisen edistämisessä.  
 • Kunnan tarpeista lähtevät täydentävät tiedonkeruut. 
 • Sparrauspalaverit Liikkuvat-tiimin kanssa, esimerkiksi ohjauspolun rakentamisen tuki kunnan järjestämään liikuntaneuvontaan, työkaluja yhdyspintatyöskentelyn tueksi (esimerkiksi opiskeluhuoltoon), kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen liikunnallisin ratkaisuin. 
 • TE-palvelujen uudistuksen huomioiminen. 

 

Mitä kunnalta edellytetään?  

 • Tunnistettuja kehittämistarpeita liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi kunnassa. 
 • Kunnan sitoutuminen yhteiseen työskentelyyn, mikä tarkoittaa kunkin nimetyn toimialan sitoutumista työskentelyyn vuodeksi.  
 • Seuraavina vuosina tavoitteiden toteutumista auttaa, jos toimenpiteistä sopiminen viedään jonkin olemassa olevan työryhmän esim. hyvinvointityöryhmän työskentelyn osaksi tai sille perustetaan oma työryhmä.
   

 Muuta huomioitavaa?  

 • Kunnille ei jaeta taloudellista tukea.  
 • Kunta vastaa itse toimenpiteistään. 

 

Miten mukaan? 

Tärkein kriteeri on kunnan sitoutuminen.  

 • Mukaan haetaan sähköisellä lomakkeella 11.1.2024 mennessä.  
 • Hakemuksessa tulee kuvata toiminnan nykytila ja keskeiset yhteistyötahot.  
 • Liikkuva kunta -toiminnalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, poikkihallinnollinen tiimi ja nimetyt vastuuhenkilöt/toimiala jotka kehittävät yhdessä toimintaa  
 • Liikkuvat valitsee uudet kehittäjäkunnat 15.1.2024 mennessä. Päätöksestä ei voi valittaa.
   

Kuntien ilmoittautumislomake

Lisätietoja