Hankeavustukset opetustoimen henkilöstökoulutukseen 2024

Opetustoimen henkilöstökoulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa, perusopetuslain (628/1998) mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevän henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Koulutukseen osallistuvien henkilöiden tulee työskennellä edellä mainittujen koulutusasteiden tai -muotojen oppilaitoksissa tai yksiköissä. Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla. Rahoitusta ei voi hakea ainoastaan ostopalveluna toteutettavaan koulutukseen.

Haku alkaa 15.1.2024 ja päättyy 22.2.2024 klo 16.15. Avustushakemus täytetään Opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä.

Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivuilla.