Haukiputaan lukio

Haukiputaan lukiossa toiminnallinen opettaminen näkyy koulun arjessa

Haukiputaan lukiossa panostetaan sekä opiskelijoiden että henkilökunnan hyvinvointiin. Liikuntatutor-toiminta ja toiminnalliset oppitunnit ovat juurtuneet koulun arkeen.

Haukiputaan lukio on lukio Oulussa Haukiputaan kaupunginosassa. Lukiossa opiskelee 447 opiskelijaa.

Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden hyvinvointia tukevia toimintamalleja koko koulun yhteisenä toimintana niin ryhmänohjauksessa, eri aineiden oppitunneilla kuin opiskeluhuollon toimijoiden työssä.
Liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämistä mietitään tiimeissä: Hyvinvointitiimin tavoitteena on lisätä hyvinvointia opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa. Pedagogisen tiimin tehtävänä on miettiä toiminnallisen opetuksen kehittämistä ja ylläpitämistä. Liikuntatutoreiden vastuuopettajat koordinoivat liikuntatutoreiden toimintaa.

 

 

Lukiossa panostetaan toiminnalliseen opettamiseen. Koulun tavoitteisiin on kirjattu muun muassa toiminnallisen opetuksen kehittäminen ja ylläpitäminen. Toiminnalliset oppitunnit näkyvät koulun arjessa, ja opiskelijat ovat antaneet paljon positiivista palautetta liikkuvista ja toiminnallisista oppitunneista. Koulun kolme eri oppiaineiden opettajaa on mukana Liikkuvat oppitunnit lukiossa -hankkeessa, jossa kehitetään uusia toiminnallisia oppitunteja.

– Toiminnalliset oppitunnit ovat kivoja. Vireystila nousee ja asiat jäävät paremmin mieleen. Ne ovat myös mukavaa vaihtelua perinteiseen opetukseen, liikuntatutorit kertovat.

Opettajat ovat kehitellet itse useamman QR-koodiradan eri oppiaineisiin, kuten matematiikkaan, historiaan, uskontoon ja filosofiaan. Suurin osa opettajista suunnittelee useampia toiminnallisia osuuksia oppitunteihin lukukauden aikana.

– Toiminnallisen oppituntien ideoiminen vie aikaa ja vaati luovuutta, mutta tunnit ovat palkitsevia, sanoo Anna-Helena Isopahkala.

– On mielekästä huomata opiskelijoiden ilo ja motivoituminen aiheeseen. Opiskelijat ovat paremmin läsnä toiminnallisilla oppitunneilla, Kirsi Nissilä täydentää.

Opiskelijoita osallistetaan ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa

Liikuntatutor-toiminta on jalkautunut hyvin koulun arkeen. Opiskelijoita osallistetaan ideoimaan ja toteuttamaan liikuntatuokioita oppitunneille, välitunneille ja koko koulun liikuntatapahtumiin. Opiskelijoilta kysytään palautetta ja kehittämisideoita toiminnallisista oppitunneista. Opiskelijat tekevät itse aloitteita tapahtumien ja turnauksien järjestämisestä.

– Välituntitempaukset tekevät kouluarjesta mielekkäämpää ja luovat yhteishenkeä, liikuntatutorit sanovat.

Lukion puitteet tukevat Liikkuva opiskelu -toimintaa. Koululle on hankittu ulkokäyttöön esim. koripalloteline ja sisäkäyttöön esim. biljardipöytä ja pingispöytä. Jumppakeppejä, leuanvetotankoja, jumppapalloja, hulahulavanteita, kahvakuulia yms. löytyy luokista ja koulun käytäviltä. Koulun kuntosali on kaikkien käytettävissä koulupäivän aikana.

Oppitunneilla on taukoliikuntaa, joka voi olla liikuntatutoreiden vetämää, opettajan ohjaamaa tai luokan koneilla olevan Break Pro- taukoliikuntaohjelman mukaan tehtävää. Koko luokka opettajineen osallistuu taukoliikuntaan ja näin myös henkilöstön oma hyvinvointi edistyy.

Haukiputaan lukiolla on erittäin aktiivinen Instagram-tili, jossa aktiiviset ja toiminnalliset oppitunnit ovat hyvin näkyvissä.
Instagram: https://www.instagram.com/haukiputaan_lukio/

 

Haukiputaan lukio on Vuoden 2022 Liikkuva opiskelu -oppilaitos. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikkuvat-palkinnot 22.11.2022 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Palkinnot myönnettiin kahdelle Liikkuva varhaiskasvatus -yksikölle, Liikkuvalle koululle ja Liikkuva opiskelu -oppilaitokselle.

Liikkuvat-palkinnot 2022

Liikkuva varhaiskasvatus: Pöljän päiväkoti (Siilinjärvi) & Keskustan päiväkoti (Kouvola)
Liikkuva koulu: Huhtasuon yhtenäiskoulu (Jyväskylä) & Ihalan koulu (Raisio)
Liikkuva opiskelu: Haukiputaan lukio (Oulu) & Savon koulutuskuntayhtymä Sakky (Varkaus, Kuopio, Siilinjärvi, Iisalmi)