Acatiimi IG-karuselli 1

90 minuuttia nukkumista vai oppimista?

”Perinteinen akateeminen 90 minuutin luento on yksi suurimmista staattista istumisaikaa tuottavista tekijöistä Suomen korkeakouluissa”, toteaa istumisen vähentämisen terveyshyödyistä väitellyt liikuntatieteen tohtori ja korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän jäsen Arto Pesola Opiskelijoiden Liikuntaliiton artikkelissa.

Artikkelissa “90 minuuttia nuokkumista vai oppimista?” avataan myös keinoja istumisen vähentämiseen luentojen aikana.

OLL:n teksti on julkaistu advertoriaalina professorien, tieteentekijöiden ja yliopistojen opetusalan Acatiimi-lehdessä ja tekstin lisäksi OLL tarjoaa valmiita materiaaleja artikkelin ja sen vinkkien levittämiseen opetushenkilöstölle ja muulle korkeakouluyhteisölle. Artikkeli sekä kolmikieliset IG-karusellikuvapohjat (6kpl kuvia) ovat ladattavissa idean materiaaleista. Ruotsin- ja englanninkieliset versiot tekstistä löytyvät OLL:n nettisivuilta. Kielen pääset vaihtamaan yläoikean kielipainikkeista.

Acatiimi IG-karuselli 3

Fyysistä aktiivisuutta tukevat opetuskäytännöt tärkein liikkumisen edistämisen keino

Opiskelijabarometrissa 2022 opiskelijat äänestivät fyysistä aktiivisuutta tukevat opetuskäytännöt tärkeimmäksi liikkumisen edistämisen keinoksi. Istumisen tauottaminen edistääkin tutkitusti aivojen toimintakykyä ja oppimista sekä kehon ja mielen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Istumista tauottamalla voivat siis luennoitsijat ja opiskelijat yhdessä olla mukana rakentamassa liikkuvaa korkeakoulua, jossa on helpompi olla, opettaa ja oppia!

Artikkeliin on haastateltu kahta LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijaa Jenny Hietoa ja Reetta Tienaria sekä Humakin lehtoria Maarit Honkonen-Seppälää. Honkonen-Seppälä toimii myös Humakin vastaavana yhteyshenkilönä Keski-Suomessa toteutettavassa Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeessa. Tutustu hankkeen antiin täällä. Sivuilta löydät muun muassa Miten voin opiskelijana aktivoida opiskelutilanteita? -webinaarin.

 

Acatiimi IG-karuselli 5

    Yhteystiedot
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Opiskelijoiden Liikuntaliitto
  • Www-sivu: https://www.oll.fi/