Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -projektissa tähdätään hyvinvoivaan korkeakouluyhteisöön

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -projekti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Humanistisen Ammattikorkeakoulun ja Ilmasotakoulun yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli, joka tähtää aktiiviseen ja hyvinvoivaan korkeakouluyhteisöön. Projektissa on tuotettu paljon esimerkiksi liikettä ja taukoja lisääviä materiaaleja.

Muutosta toimintakulttuuriin ja asenteisiin

Kolmas ja viimeinen projektivuosi on käynnistynyt Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -projektissa. Projektin tavoitteena on ollut erilaisten kokeilujen ja kehitystyön myötä rakentaa toimintamalli, joka edesauttaa aktiivisen ja hyvinvoivan korkeakouluyhteisön syntymistä.

Projektipäällikkö Essi Heimovaara kertoo, että jokaisella projektivuodella on ollut oma painotuksensa. Ensimmäisenä vuonna luotiin kokeilemisen kulttuuria ja kokeiltiin erilaisia toimenpiteitä liikkuvan toimintakulttuurin edistämiseksi. Toisena vuonna valikoitiin, mille toimille on tarvetta, mikä toimii ja mikä ei, sekä mitä esimerkiksi opiskelijat itse toiminnalta toivovat. Viimeisen vuoden tavoitteena on rakentaa hyvin toimineista asioista toimintamalli, jonka voi helposti viedä muihinkin korkeakouluihin.

– Liikkuvan opiskelun Nykytilan arviointi -työkalu on ollut toiminnan lähtökohtana, ja sitä onkin käytetty kaikissa mukana olevissa korkeakouluissa. Ennen kaikkea nykytilan arvioinnista nousseita asioita on priorisoitu projektin tekemisessä, Heimovaara summaa.

Projektin kohderyhmänä ovat tietenkin olleet opiskelijat, mutta myös korkeakoulujen henkilökunta. Projektin aikana on pyritty lisäämään opiskelijoiden päivän aikaista aktiivisuutta sekä sitä, että myös henkilökunnalla olisi osaamista ja avaimia aktiivisuuden lisäämiseen.

– Projektin tärkeimpänä tuloksena on, että muutosta toimintakulttuuriin ja asenteisiin on syntynyt. Ennen kaikkea olemme halunneet lisätä tietoisuutta aktiivisuudesta, hyvinvoinnista ja esimerkiksi taukojen merkityksestä. Esimerkiksi yliopistomaailmassa on edelleen totuttu istumaan perinteisesti auditorioissa ja kuuntelemaan, joten projektin tuomat muutokset ovat olleet monelle hyvin uusiakin.

Heimovaara kertoo, että parasta palautetta projektista ovat olleet spontaanit palautteet opiskelijoilta. Opiskelijat ovat esimerkiksi kertoneet, kuinka mukavaa oli, että joku opetushenkilökunnasta piti luennollaan taukoja tai antoi mahdollisuuden lähteä kuuntelemaan podcastia kävellen Rantaraitille.

– Tekemämme työ ja muutokset näkyvät askel askeleelta ja pikkuhiljaa käytännössä. Se ilahduttaa.

Tutustu projektin materiaaleihin!

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -projektissa on tuotettu paljon erilaisia materiaaleja, kuten esimerkiksi vinkkejä opiskelupäivän aktivointiin, taukoliikuntavideoita ja hyvinvointikortteja.

Tutustu projektin materiaaleihin täältä!

Heimovaara kertoo, että uusimpana tulokkaana projektissa on tuotettu ”taukotarroja”, jotka ovat nyt tavoitteena juurruttaa osaksi opetushenkilöstön luentomateriaaleja. Taukotarrat ovat visuaalisia muistutuksia esimerkiksi kävely-, kyykky- tai venyttelytauoista. Alkuperäinen idea taukotarroista on jalkautunut Suomeen Glasgown yliopistosta.

– Ideana on, että opetushenkilöstö voi helposti siirtää valitsemansa taukotarran, vaikka luentodian yläkulmaan muistuttamaan, että noustaanpa hetkeksi ylös tai käydään viiden minuutin happihyppelyllä. Haluamme, että taukotarrat leviävät niin laajalle, että niistä tulee tuttuja juttuja opiskelijoille ja koko korkeakouluyhteisölle, Heimovaara summaa.

Alta näet esimerkkejä projektissa tuotetuista taukotarroista.