Opiskelijat laskeutuvat portaita.

#EveryMoveCounts-kampanjan materiaalit

#EveryMoveCounts -kampanjan päämääränä on tavoittaa mahdollisimman laajasti pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoita ja viestiä heille arjessa tapahtuvan aktiivisuuden tärkeydestä hyvinvoinnille ja opiskelukyvylle. Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa opiskelijoiden tietoisuutta arjen aktiivisuuden merkityksestä ja siten lopulta edistää heidän aktiivisuuttaan. Kampanjassa pyritään tavoittamaan erityisesti vähän liikkuvia opiskelijoita, joita tavoitteellinen liikunta ja urheilu eivät lähtökohtaisesti kiinnosta.

Kampanjassa on tuotettu paljon erilaisia materiaaleja: videoita, vinkkejä, PowerPoint-esityksiä ja julisteita. Materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi opetustilojen seinillä tai sähköisessä viestinnässä.

Voit tutustua #EveryMoveCounts -kampanjan laajaan materiaalipankkiin kampanjan sivustolla.