Mera ute!

Folkhälsans material för utomhuspedagogik – mera ute!

Utemiljöer kan användas på ett mångsidigt sätt som lärmiljö inom olika ämnen och färdigheter. Folkhälsan har material och tips på övningar som lämpar sig för andra stadiet.

Utomhuspedagogik sporrar till att röra på sig mer och mångsidigare. Undervisning ute stöder också den sociala utvecklingen och har en positiv inverkan på koncentrationen. Kreativitet och problemlösningsförmåga gynnas av utemiljöer. Elever övar sina samarbetsfärdigheter i autentiska miljöer som i sin tur har positiva effekter på gruppdynamiken. Till naturens hälsofrämjande effekter hör t.ex. lägre stressnivå och stärkt immunförsva. Dessutom gynnas återhämtningen av att vistas i naturen. Folkhälsans webbplats innehåller följande material för andra stadiet: Naturäventyr, Naturdetektiv, Chilla ute, Chilla, Utesalar. Nedan beskrivs Chilla ute närmare.

Chilla

Materialiet hjälper unga att slappna av och varva ner. Att få regelbundna pauser i vardagen är viktigt för att må bra, därför har vi skapat det här häftet med övningar och tips du som pedagog eller gruppledare kan använda dig av i din grupp. Material består av sammanlagt 13 övningar:

  • andningsövningar
  • massage
  • avslappningsövningar
  • övningar i medveten närvaro
  • reflektionsövningar
  • hjärnpausövningar

 Bekanta dig med materialet här.

Läs mera om Utomhuspedagogik och hitta mera material!

Folkhälsans digitala aktivitetsspel

Folkhälsan har färdiga digitala aktiviteter utomhus i form av seppospel som kan laddas ner gratis. Alla kan använda spelen utan licens. Det finns olika spel för alla åldersgrupper. Aktiverande digitala spel som är skapade av Folkhälsan för att sporra till utomhusvistelse och motivera till mångsidig rörelse som stöder inlärningen. Spelen fungerar på Seppo-plattformen och är trygga att använda med grupper i olika åldrar. De fungerar i en webbläsare eller i Seppo-appen.

Läs mera om digitala avktivitetsspelen