Vireuystila harjoite

Kaasua vai jarrua? – Harjoitusvideoita ja koulutusmateriaali vireystilan säätelyyn

Oppimiseen ja opintojen sujumiseen vaikuttavat monet keskenään dynaamisessa vuorovaikutuksessa olevat tekijät, joista koettu vireystila on yksi. Liikkuvan opiskelun suunnittelema materiaali sisältää tietoa vireydestä, vireystilan säätelyn suunnan arviointitehtävän ja videoituja harjoituksia yli- ja alivireyden säätelyyn.

Vireystilalla tarkoitetaan ihmisen omaa kokemusta kehon ja mielen tilasta tässä ja nyt. Sitä voidaan myös kuvata ihmisen aktiivisuuden tai energisyyden asteena. Vireystilan poikkeamat päivän aikana yli- ja alivireyden välillä ovat täysin normaali ilmiö. Toisinaan koemme itsemme yli-innostuneiksi ja välillä vaivumme apeuden puolelle. Yli- ja alivireisenä pitempään oleminen voi kuitenkin heikentää hyvinvointia ja muuttaa toimintaa tahmeammaksi. Jos vireystilaa ajatellaan opiskelun kannalta, niin oppimiselle optimaalinen vireystila on pääosin yli- ja alivireyden välissä. Tällöin opiskelija jaksaa keskittyä olennaiseen asiaan, kokee olonsa turvalliseksi ja tasapainoiseksi sekä haluaa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppiminen on sujuvaa ja mielekästä.

Materiaali sisältää tietoa vireydestä, vireystilan säätelyn suunnan arviointitehtävän ja harjoitusvideoita yli- ja alivireyden säätelyyn.

  • Harjoitukset soveltuvat luokkahuoneessa tehtäviksi esimerkiksi oppitunnin alkuun tai tauottamaan opiskelua.  
  • Opiskelijoiden kanssa voi harjoitella tunnistamaan kehon ja mielen viestejä sekä keskustella harjoittelun hyödyistä hyvinvoinnille ja opiskelukyvylle.  
  • Kun harjoitukset tulevat tutuiksi ja ymmärtää niiden merkityksen, niitä voi olla helpompi tehdä myös omatoimisesti.  
  • Muistisääntö vireystilan säätelyn suunnalle on se, että ylivireisenä ollessamme tarvitsemme hieman jarrua ja alivireisenä kaasua. 

Ota materiaalit käyttöösi täältä

    Yhteystiedot
  • Nimi: Kirsti Siekkinen
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Likes by Jamk, Liikkuva opiskelu 
  • Sähköposti: kirsti.siekkinen@jamk.fi