Kiinni strategiaan -malli liikettä lisäävän toiminnan juurruttamisen tukena

Miten liikettä lisäävät uudet toimintamallit saadaan juurtumaan osaksi oppilaitoksen arkea? Kysymykseen vastaa Kiinni strategiaan -malli, jonka avulla kehittämistyön tulokset jäävät osaksi arjen toimintaa. SAKU ry on rakentanut mallin yhdessä oppilaitosten johtajista koostuneen työryhmän kanssa.

Kiinni strategiaan -malli on kehitetty alun perin liikettä lisäävän toiminnan juurruttamiseen, mutta sitä voi käyttää minkä tahansa uuden toiminnan juurruttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut mallin kehittämistä.

Juurrutustyö tehdään Kiinni strategiaan -mallin mukaan neljän vaiheen kautta:

  1. Kiinni kehittämiseen
  2. Kiinni kokeiluun
  3. Kiinni rakenteisiin
  4. Kiinni arkeen

Kiinni strategiaan -malli

Jokainen vaihe on mallissa purettu pienempiin toimiin. Kun vaiheen toimet on saatu tehtyä, voidaan jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Kun kaikki toimet on tehty, toiminta on juurtunut osaksi oppilaitoksen arkea. Jokaisessa vaiheessa käytettään strategiapeiliä, jonka kautta tehtyjä toimia peilataan suhteessa oppilaitoksen strategiaan ja tavoitetilaan.

Hyvin asetetut mittarit ja tavoitteet ohjaavat toimintaa kohti tavoitetta. Seuraamalla mittareita säännöllisesti, toimintaa voidaan kehittää jatkuvasti ja muuttaa tarvittaessa suuntaa, jotta tavoitteet saavutetaan. Kiinni strategiaan -mallin avulla saavutetaan laadukas tuloksellinen toiminta, josta syntyy pysyviä vaikutuksia.

Tutustu Kiinni strategiaan -malliin!

Tutustu malliin Prezi-esityksen avulla 

    Yhteystiedot
  • Nimi: Saija Sippola
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Toiminnanjohtaja, SAKU ry
  • Sähköposti: saija.sippola@sakury.net

Katso uusimmat ideamme!