Opiskelijat keppijumppaamassa.

Liikettä opetukseen -materiaaleista vinkkejä aktiivisiin oppimistilanteisiin

Peruskouluissa liikettä hyödyntävää oppimista on kehitetty jo vuosia, mutta nyt on toisen asteen vuoro. Liikettä opetukseen -materiaalipakettiin on koottu erityisesti ammattioppilaitoksiin sopivia harjoitteita aktiivisiin oppimistilanteisiin.

Liikettä opetukseen -materiaalit kokoavat yhteen eri tahojen ideoita ja vinkkejä, joiden avulla nuorten aikuisten oppimistilanteista voi tehdä aktiivisia ja uudella tavalla motivoivia. Materiaaleissa yhdistetään liike opetussisältöihin, kuten esimerkiksi ammattioppilaitosten yhteisiin tutkinnonosiin. Materiaalipaketti sisältää erityisesti toiselle asteelle ja opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen sovellettavia harjoituksia.

Liikettä opetukseen eri teemojen kautta

Liikettä opetukseen -materiaalipaketti on jaettu neljään eri teemaan. Materiaalipaketin liikunnallisia ideoita voi teemoittain yhdistää opetettavaan aiheeseen. Teemoja ovat:

  • Yleiset liikettä lisäävät ideat
  • Viestintä- ja kieliopinnot
  • Matematiikka ja luonnontieteet
  • Hyvinvointi ja työelämätaidot

Liikettä opetukseen -materiaalit on tuotettu osana CONNEXT for inclusion -hanketta, jonka kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret, heidän vanhempansa ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Hankkeessa kehitetään erilaisia ohjauksen välineitä sekä pelillistä, liikunnallista ja toiminnallista pedagogiikkaa, jolla tuetaan oikean opintopolun löytymistä ja opintoihin sitoutumista.

Materiaalit käyttöön!

Voit ottaa Liikettä opetukseen -materiaalit käyttöön kahdella eri tapaa.

1. Metropolian verkkosivuilta löydät yksityiskohtaiset kuvaukset harjoitteista.

2. Theseus-tietokannasta löydät materiaalit printattavassa muodossa. Printattavat ideataulut voit tulostaa vaikkapa työhuoneen seinälle.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Mai Salmenkangas
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Metropolia Ammattikorkeakoulu / Connext for inclusion -hanke
  • Sähköposti: mai.salmenkangas@metropolia.fi
  • Puhelinnumero: 0403346927