Liikkuen opiskelukykyä

Liikkuen opiskelukykyä -malli kokoaa liikkumisen hyödyt ja keinot yhteen

Liikkuminen ja paikallaanolon tauottaminen ovat keinoja tukea opiskelijoiden opiskelukykyä ja koko opiskeluyhteisön hyvinvointia. Jo pienillä henkilökohtaisilla valinnoilla ja oppilaitoksen ratkaisuilla voidaan lisätä liikettä ja tukea arjen aktiivisuutta.

Tutkimusten mukaan liikkumisella on useita positiivisia vaikutuksia opiskelijoiden opiskelukykyyn: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä oppimisen edellytyksiin. Uusi Liikkuen opiskelukykyä -malli tekee näkyväksi ja perustelee liikkumista tukevien toimenpiteiden merkitystä oppilaitoksissa. Mallin avulla eri toimijat ja opiskelijat itse saavat ideaa siitä, millä tavalla opiskelukykyä voidaan edistää liikkumisen keinoin. Malli löytyy kolmella kielellä.

Malli pohjautuu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) vuonna 2022 päivittämään opiskelukykymalliin (Kunttu 2006) ja tarkastelee opiskelukykyä sekä sen eri osa-alueita liikkumisen näkökulmasta. Liikkuen opiskelukykyä -mallissa avataan liikkumisen suotuisia vaikutuksia opiskelijan voimavaroihin ja opiskelutaitoihin sekä tarkastellaan sitä, miten liikkumista voidaan hyödyntää opetus- ja ohjaustilanteissa. Malli antaa myös esimerkkejä siitä, miten liikkumisella voidaan edistää hyvinvointia tukevaa opiskeluympäristöä.

YTHS:n julkaisema Liikkuen opiskelukykyä -malli on tehty Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin (Liikkuva opiskelu ja Mieli liikkeelle -hanke) koordinoimana yhteistyössä Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) ja YTHS:n kanssa.

Tutustu Liikkuen opiskelukykyä -malliin

Rörelse för en bättre studieförmåga-modellen

Moving for a better study ability model