Luotu liikkumaan -oppaan kansi.

Luotu liikkumaan -opas toisen asteen liikuntatuutorointiin

Luotu liikkumaan -opas on syntynyt Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja Luotu liikkumaan -hankkeen yhteistyönä. Opas sisältää konkreettisia toimintaideoita, joita on helppo toteuttaa ja jotka innostavat nuoria kokeilemaan erilaisia liikkumisen muotoja ilman kilpailullisuutta.

Luotu liikkumaan -oppaaseen on koottu matalan kynnyksen liikuntalajeja ja -muotoja, joita voi hyvin soveltaa monelle erilaiselle liikkujalle. Materiaali sopii hyödynnettäväksi peruskoulun lisäksi myös toisen asteen oppilaitosten liikuntatuutor-toiminnassa ja Liikkuva opiskelu -ohjelmassa. Luotu liikkumaan -opas on osa laajempaa opinnäytetyötä.

Lataa idean materiaalit!

Luotu liikkumaan -opas
    Yhteystiedot
  • Nimi: Satu Rathgeber
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Lasten ja nuorten keskus ry
  • Sähköposti: satu.rathgeber@lastenjanuortenkeskus.fi
  • Puhelinnumero: 0444916933