Kuraattori ja opiskelijoita pelaamassa.

Tiedetorstai – tutkimuksesta käytäntöön

Julkaisimme marraskuun aikana joka torstai sosiaalisen median kanavissamme Tiedetorstai-postauksen, jossa jaoimme tutkimustietoa liikkumisesta ja hyvinvoinnista sekä konkreettisen esimerkin liikkumisen edistämiseen. Tähän juttuun on koottuna kaikki tiedenostot sekä liikuntaa edistävät askeleet. Miten teidän oppilaitoksessanne voitaisiin hyödyntää tutkimustuloksia käytännön arjessa?

1. Korkeakouluopiskelijoiden arkeen kuuluu paljon istumista

Opiskelijat istuivat arkisin keskimäärin 11 tuntia vuorokaudessa. Opiskelijat istuvat kuitenkin eri määriä eri yhteyksissä riippuen sukupuolesta, korkeakoulusektorista tai opintoalasta.

Eniten istumista kertyi päivän aikana tietojenkäsittelyn -ja tietoliikenteen opiskelijoille ja vähiten kasvatusalan opiskelijoille. (Holm ym. 2023.)

Vinkkejä istumisen tauottamiseen

 

2. Toiminnallisen opetuksen koulutukselle on yhä tarvetta

Toiminnallisen opetuksen koulutukselle on yhä tarvetta. Liikkuvan opiskelun ideapankista löytyy jokaiseen oppiaineeseen sovellettavat toiminnalliset menetelmät sekä ideaopas lukion toiminnalliseen opetukseen.

 

3. Istumisen tauottamisella on merkitys opiskelijoiden vireeseen

Istumisen tauottamisella on merkitys opiskelijoiden vireyteen. Lukiolaisista myös 80 % toivoi taukojumppia käytettävän oppitunneilla. Helppoja ja lyhyitä liikunnallisia taukovideoita löytyy Liikkuvan koulun Sisu-treenien soittolistalta.

Sisu-treenit YouTubessa

 

4. Lähes puolet opiskelijoista nukkuu alle 8 tuntia

Kouluterveyskyselyn 2023 mukaan arkisin vähintään kahdeksan tuntia nukkuvien osuus on kasvanut hieman vuoden 2021 jälkeen lähes kaikissa ikäryhmissä. Silti lähes puolet lukiolaisista (40 % pojat, 45 % tytöt) ja puolet ammattiin opiskelevista pojista ja tytöistä kertoi nukkuvansa alle kahdeksan tuntia.

Vinkkejä hyvään uneen löytyy Unikoulutus-materiaaleista.

Unikoulutus-materiaalit

 

5. 20 minuuttia reippailua päivässä saattaa pienentää istumisen terveyshaittoja

Pienillä teoilla on merkitystä ja istumista kannattaa tauottaa jo opiskelupäivän aikana. Erilaiset toiminnalliset rastikierrokset on oiva tapa lisätä liikettä opiskelupäiviin. Liikkuvan opiskelun ideapankista löydät ideoita rastikierrosten toteuttamiseen:

Katso uusimmat ideamme!