Mieli liikkeelle toimintamalliopas

Toimintamalleja opiskeluarkeen – opas opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseen

Opiskelupäivien aikaisen liikkumisen lisääminen ja paikallaanolon tauottaminen ovat keinoja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia  ja opiskelukykyä. Mieli liikkeelle -hankkeen kokoama opas pyrkii vastaamaan oppilaitosten tarpeeseen konkreettisista ja helposti saatavilla olevista toimintamalleista, joilla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja liikkumista toisella asteella ja korkeakouluissa.

Oppilaitosten ja opiskeluhuollon henkilöstöllä on keskeinen rooli opiskelijoiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistämisessä. Liikkumisen lisääminen ja paikallaanolon tauottaminen ovat tähän yksi keino. Tapoja opiskelupäivien aikaisen liikkeen lisäämiseen on monia ja tärkeintä on toteuttaa sitä itselle ja opiskelijoille luontaisella tavalla. Toimintamalliopas tuo erilaisia vaihtoehtoja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseen kaikkien saataville.

Opas huomioi erilaiset ympäristöt ja opiskelijat

Opas sisältää 29 erilaista opiskelijoiden hyvinvointia ja liikkumista edistävää toimintamallia. Oppaan ensimmäisessä osiossa kuvataan toimintamalleja, jotka tukevat liikkumisen ja hyvinvointiteemojen sisällyttämistä osaksi opetusta ja ryhmänohjausta. Näitä ovat esimerkiksi toiminnallinen opetus, aktiiviset tauot oppitunneilla sekä hyvinvointitaitojen harjoittelu osana opintoja.

Toisessa osiossa kuvataan toimintamalleja, joilla oppilaitoksen kaikille opiskelijoille pyritään turvaamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkumiseen ja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Osiossa käsitellään esimerkiksi opiskelijoiden tarpeiden selvittämistä ja niihin reagoimista sekä erilaisten kohderyhmien huomioimista ja tavoittamista.

Kolmannessa osiossa toimintamallit keskittyvät moniammatilliseen ja eri sektorien toimijoiden väliseen yhteistyöhön opiskelijoiden liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisessä. Nämä toimintamallit tukevat esimerkiksi terveyden kannalta liian vähän liikkuvien tai muuten hyvinvointiinsa tukea tarvitsevien opiskelijoiden tunnistamisessa, liikkumisen ja hyvinvointiteemojen puheeksi ottamisessa sekä sopivien tukimuotojen löytämisessä.

Hyvinvoinnin ja liikkumisen edistäminen oppilaitoksissa – Toimintamalleja opiskeluarkeen -opas

Mieli liikkeelle -hankkeen verkkosivut