Korkeakouluopiskelijoilla saattaa kertyä istumista vuorokaudessa yli 10 tuntia päivässä. Istumisen katkaisu, opiskelun tauottaminen ja arkiliikkumisen lisääminen on ensiarvoisen tärkeää. Korkeakouluille Liikkuva opiskelu -ohjelmaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa.

Mitä Liikkuva opiskelu -toiminta voi olla?

  • Liikkumista tukevat olosuhteet (esim. liikuntatilojen vapaampi käyttö)
  • Opiskelijoiden vertaisliikuttaminen (esim. liikuntatutorointi)
  • Istumisen tauottaminen oppitunneilla
  • Aktiiviset opiskelumatkat
Taukojumppa

Miten alkuun?

Miksi korkeakouluissa tulisi edistää opiskelijoiden liikkumista? Miten liikunta vaikuttaa oppimiseen? Miten oppitunteja saisi liikunnallistettua ja minkälaisena opiskelijat näkevät ammattikorkeakoulujen roolin liikunnallisen elämäntavan edistäjänä? Muun muassa näistä teemoista keskustelevat Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijat ja lehtori.