Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -hankkeille yli kaksi miljoonaa euroa

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta yläkouluille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -toimintaan yli kaksi miljoonaa euroa. Liikkuva opiskelu -hankkeita on 23.

Aluehallintovirastot myönsivät joulukuussa 2022 kehittämisavustuksia liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja koronapandemiasta elpymiseen yläkouluikäisten ja ammatillisen koulutuksen kohderyhmille.

Avustusta sai yhteensä 103 hanketta 2 180 029 euroa.

  • Liikkuva koulu: 77 hanketta, 1 360 434 euroa
  • Liikkuva opiskelu: 23 hanketta, 676 595 euroa
  • Liikkuva koulu ja opiskelu -yhteishanke eli yläkoulu ja ammatillinen samassa hankkeessa: 3 hanketta, 143 000 euroa.

Avustuksen tavoitteena on lisätä koululaisten ja opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä liikunnallista toimintakulttuuria koulu- ja opiskelupäivän aikana. Erityisenä tavoitteena on vähemmän liikkuvien koululaisten ja opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen näissä kohderyhmissä.

Lue lisää hankeseurannasta

Yksityiskohtaiset tiedot hankkeista Power BI -aineisto

Avustusten alueellinen jakautuminen avin-sivuilta

Myönnetyt avustukset 2022.