Liikkuva opiskelu -kehittämisavustusta haettavissa toisen asteen ammatillisten oppilaitosten toimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa 13.9.2022 valtionavustushaun koskien Liikkuva opiskelu -kehittämisavustuksia. Avustusta voi hakea toisen asteen ammatillisten oppilaitosten toimintaan ajalle 1.12.2022–31.12.2023.

Kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistumista ja koronapandemiasta elpymistä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Pyrkimyksenä on, että oppilaat liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi ja pitkäkestoista paikallaan oloa tauotetaan erilaisin menetelmin.

Koronapandemian aikana koulut ja oppilaitokset siirtyivät etäopetukseen, julkisia tiloja suljettiin ja liikkumista sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä rajoitettiin. Pandemia on vaikuttanut lapsiin ja nuoriin monin eri tavoin. Erityisesti osallisuuden ja yhteisöllisyyden puute sekä mielenterveyden haasteet ovat vaikeuttaneet opintoja ja jaksamista.

Tuomalla liikkuminen osaksi koulupäivää voidaan lisätä oppilaiden ja opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta, edistää oppimista, kouluviihtyvyyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä parantaa koulujen ja oppilaitosten työrauhaa. Liikkuminen edistää myös työrauhaa oppitunneilla, tukee oppilaiden emotionaalista ja kognitiivista sitoutumista työskentelyyn sekä vaikuttaa positiivisesti oppilaiden mielen hyvinvointiin, vertaissuhteisiin, yhteenkuuluvuuteen ja kouluilmapiiriin.

Avustuksella tuetaan Liikkuva koulu ja opiskelu -ohjelmien toimeenpanoa.

Avustusta voivat hakea

a) kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät yläkouluihin kohdistuvaan toimintaan, ja
b) ammatillisen koulutuksen järjestäjät toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaan toimintaan. Avustusta voi hakea koulutuksen järjestäjälle kokonaisuudessaan tai sen joillekin oppilaitoksille, toimipisteille tai yksiköille.

Avustukset haetaan aluehallintovirastoista.

Avustuksiin voidaan käyttää enintään noin kaksi miljoonaa euroa.

Hakuaika alkaa 13.9.2022.
Hakuaika päättyy 18.10.2022 klo 16.15.

Aluehallintovirastot pyrkivät tekemään päätökset 24.11.2022 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Lisätietoja hausta Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Liikkuva koulu ja opiskelu -hakuinfo yläkoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten toimintaan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää valtakunnallisen hakuinfon, jossa saat tietoa valtionavustuksen hakemisesta, painopistealueista, avustuksen käytöstä ja hankehallinnoinnista. Osallistujien on mahdollista esittää kysymyksiä tilaisuuden aikana.

Tapahtuman kohderyhmä:
Kuntien liikuntatoimen viranhaltijat ja sivistysjohtajat, toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät joilla on yläkouluihin kohdistuvaa toimintaa

Tapahtuma järjestetään webinaarina 19.9.2022 13:00–14:00
Ilmoittautuminen webinaariin alkaa: 22.8.2022 10:00
Ilmoittautuminen webinaariin päättyy: 16.9.2022 13:15

Lisätietoja hakuinfosta Aluehallintoviraston verkkosivuilta.