Tietokone

Liikkuva opiskelu -kysely toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle

Osana Liikkuvan opiskelun seurantaa ja arviointia toteutetaan henkilöstökysely, jolla kerätään toisen asteen oppilaitosten henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä liikkumisen lisäämisestä opiskelupäivään sekä tietoa toisen asteen oppilaitosten Liikkuva opiskelu -toiminnasta.

Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta eli myös niiltä, joille Liikkuva opiskelu -toiminta on vieraampaa. Viimeinen vastauspäivä on tiistaina 30.4.2024.

Valtakunnalliset tulokset julkaistaan Liikkuvan opiskelun verkkosivuilla syksyllä 2024. Mikäli vastaajien määrä on tarpeeksi suuri anonymiteetin turvaamiseksi, niin kunnan/kuntayhtymän keskeiset tulokset koostetaan pyynnöstä.

Liikkuva opiskelu -henkilöstökysely kiteytettynä

  • Tarkoituksena on kerätä toisen asteen oppilaitosten henkilökunnan kokemuksia ja näkemyksiä liikkumisen lisäämisestä opiskelupäivään sekä Liikkuva opiskelu -toiminnasta.
  • Sähköinen kysely on tarkoitettu kaikille oppilaitoksessa työskenteleville henkilöille. Toivomme vastauksia opetus-, hallinto-, johto- ja opiskeluhuollon henkilöstöltä. Lisäksi toivomme, että Liikkuva opiskelu -toiminnan koordinaattorit vastaisivat kyselyyn.
  • Teemat: oppilaitos liikkumisen edistäjänä, opetus, tietoisuus ja kokemukset Liikkuva opiskelu -toiminnasta, työhyvinvointi ja toiveet Liikkuvalle opiskelulle.
  • Pääosin strukturoituja kysymyksiä, vastausaika noin 10–20 min.
  • Kyselyyn voi vastata suomeksi ja ruotsiksi.
  • Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 20 kpl Liikkuva opiskelu -tuotepalkintojapaketteja.
  • Vastausaika: 12.3.–4.2024.

Lisätietoja ja kysymyksiä kyselystä: katariina.kamppi@jamk.fi

Vastaa kyselyyn!