Opiskelijat tekemässä ryhmätehtävää.

Liikkuva opiskelu -toiminta näkyy lukioiden paikallisissa opetussuunnitelmissa

Lukioissa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat elokuussa 2021. Uusi LOPS2021 edistää lukiolaisten hyvinvointia monin eri tavoin. Liikkuva opiskelu -toiminta tukee uutta opetussuunnitelmaa ja tarjoaa osaltaan ratkaisuja lukiolaisten hyvinvointiin lisäämällä liikkumista ja opiskelukykyä.

Opetussuunnitelman perusteet ohjaavat kehittämään liikunnallista toimintakulttuuria lukiossa valtakunnallisesti.

”Liikunnallinen toimintakulttuuri lisää motivaatiota elämänmittaiseen liikunnallisuuteen ja luo rakenteita liikkumiseen lukion arjessa. Samalla se vähentää paikallaan oloa ja stressin kokemuksia sekä edistää oppimista. Riittävästä levosta huolehtiminen ja opiskelupäivän aikaiset tauot tukevat jaksamista ja palautumista.” (LOPS2021, sivu 10)

Lukiot ovat tämän kevään aikana työstäneet paikallisia opetussuunnitelmia. Liikkuva opiskelu -toiminta on kirjattu osaan paikallisista opetussuunnitelmista.

– Kannustan kaikkia lukioita pohtimaan sitä, miten liikunnallista toimintakulttuuria edistetään omassa lukiossa. Kirjaukset paikallisiin opetussuunnitelmiin tukevat toiminnan integroitumista osaksi lukion arkea, kertoo johtava asiantuntija Johanna Kujala Liikkuva opiskelu -ohjelmasta.

Ohessa on muutamia esimerkkejä siitä, miten Liikkuva opiskelu näkyy lukioiden paikallisissa opetussuunnitelmissa.

Turku

Turun lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan on kirjattu Liikkuva toinen aste, jolloin hyvinvointi linkittyy laaja-alaisesti lukion toimintakulttuuriin.

Turun lukiokoulutuksen paikallinen LOPS2021

3.4.3. Liikkuva toinen aste
Turun liikkuva toinen aste -projektin tavoitteena on edistää opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia. Projektissa kehitetään toiminnallisia opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja opiskeluyhteisöjä sekä vahvistetaan yhteistyötä hyvinvointia edistävien tahojen kanssa.

Tarkoituksena on luoda liikunnallinen toimintakulttuuri, joka tukee opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointia ja jaksamista.

Toimintakulttuurin muutos edellyttää fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia edistävien toimintamallien juurruttamista. Toiminnan vakiinnuttamisessa tärkeää on lukioiden johdon, henkilökunnan, opiskelijoiden ja muun lukioyhteisön sitouttaminen myös projektin päätyttyä. Päätavoitteena on pysyvä muutos kohti fyysisesti aktiivisia ja hyvinvoivia opiskelijoita ja opettajia.

Harjavalta

Harjavallan kaupungissa Liikkuva opiskelu -toiminta on omana kahden opintopisteen kurssina.

Harjavallan kaupungin lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 20217.12.6. Liikkuva opiskelu, 2 op (LI6)

Liikkuva opiskelu -opintojakson tehtävänä on lisätä opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä. Opintojaksolle valitaan molemmista toimipisteistä oma opiskelijaryhmä, joka toteuttaa yhdessä vastaavan opettajan kanssa liikkuva opiskelu -toimintaa.
Opintojaksolle osallistuvien kohderyhmänä ovat 1.–2. vuoden opiskelijat.

Siilinjärvi

Siilinjärven lukiossa Liikkuva opiskelu -toiminta on omana kirjauksenaan.

Siilinjärven lukio, Luonnos 2021

8.6. Liikkuva opiskelu

Toimintasuunnitelma opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen Liikkuva opiskelu toiminnan kautta
1. Opiskeluhyvinvointia pyritään edistämään toiminnallisten teemapäivien avulla, jotka toimivat samalla yhteisöllisyyttä lisäävinä toimina.

Lukuvuosittain pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi seuraavia teemapäiviä:
1. Vuositason toimintapäivä, abien hyvinvointipäivä sekä liikuntailtapäivä
2. Opiskelijoita osallistetaan Liikkuva opiskelu -toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen esimerkiksi liikuntatutortoiminnan avulla.
3. Opiskeluhyvinvoinnin tukemiseen hankittuja välineitä pyritään ylläpitämään ja huoltamaan mahdollisuuksien mukaan.
4. Oppitunneilla pyritään huomioimaan istumisen tauottaminen ja opettajia kannustetaan hyödyntämään toiminnallisia opetusmenetelmiä mahdollisuuksien mukaan.
5. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä sekä aktiivisuutta lisäävien toimenpiteiden kehittämisessä voidaan hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Savonia ammattikorkeakoulun Viretorin fysioterapiaopiskelijoiden kanssa.

Opetushallituksen materiaaleja uuden opetussuunnitelman käyttöönottamisen tueksi. Siirry OPH:n sivuille

Hae lisää kirjauksia eperusteet.opinpolku.fi