Opiskelijat itseopiskelutilassa.

Liikunnan osuus opiskelupäivässä on vahvistunut toisella asteella

Liikuntaa on lisätty sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelupäivään.

Yhteisesti sovitut käytännöt istumisen vähentämiseksi ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi ovat yleistyneet toisen asteen oppilaitoksissa vuoteen 2018 verrattuna. Yhteinen kirjattu käytäntö on 15 %:lla lukioista ja 11 %:lla ammatillisen koulutuksen toimipisteistä (7 % ja 9 % vuonna 2018).

Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen tekemistä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa -tiedonkeruista. Tiedonkeruuseen vastasivat viime syksynä lähes kaikki Manner-Suomen lukiot (95 %) ja ammattioppilaitosten toimipisteet (96 %).

Tutkimusdataa.

Tutkimusdataa.

Ammatillisten oppilaitosten toimipisteistä 64 prosenttia ilmoitti, että opiskeluterveydenhuollon kanssa tehtiin yhteistyötä opiskelijoiden liikunnan edistämiseksi. Sisäliikuntatiloja hyödynnettiin liikuntatuntien ulkopuolella opiskelupäivän aikana 58 prosentissa toimipisteissä ja 45 prosentissa edistettiin opiskelumatkojen fyysisesti aktiivista kulkemista.

Lukioista 62 prosenttia ilmoitti, että sisäliikuntatiloja hyödynnettiin liikuntatuntien ulkopuolella opiskelupäivän aikana. Opiskeluterveydenhuollon kanssa yhteistyötä opiskelijoiden liikunnan edistämiseksi tehtiin 50 prosentissa lukioista ja 40 prosentissa lukioista koulutettiin opiskelijoita liikkumisen tuen vertaisohjaajiksi esimerkiksi liikunta- tai hyvinvointitutoreiksi.

– Tulokset tekevät näkyväksi oppilaitosten Liikkuva opiskelu -toimintaa ja sen tuloksia. Todella hienoa, että liikunnan osuus opiskelupäivissä on vahvistunut ja liikkumista edistetään monipuolisesti, kiittelee johtava asiantuntija Johanna Kujala Liikkuva opiskelu -ohjelmasta.

– On hienoa, että jo 60 prosenttia lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista hyödyntävät sisäliikuntatiloja myös liikuntatuntien ulkopuolella ja reilu puolet oppilaitoksista tekee yhteistyötä opiskeluterveydenhuollon kanssa opiskelijoiden liikkumisen edistämiseksi.

Tällä hetkellä Liikkuva opiskelu -ohjelmaan on rekisteröitynyt yli puolet toisen asteen oppilaitoksista.

Valtakunnalliseen Liikkuva opiskelu -ohjelmaan voivat rekisteröityä maksutta mukaan kaikki kiinnostuneet oppilaitokset Liikkuva opiskelu -sivustolla 

Lähteet ja lue lisää 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2021. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2020. Tilastoraportti 13/2021, THL. (siirryt toiseen palveluun)

Wiss K, Hietanen-Peltola M, Ruokolainen I & Saaristo V. Hyvinvoinnin ja terveyden ja edistäminen ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa 2020. Tutkimuksesta tiiviisti 18/2021, THL. (siirryt toiseen palveluun)