Liikkuva opiskelu Otaniemi

THL: Liikkumista opiskelupäivään tuovat toimet ovat vähentyneet

Opiskeluterveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö opiskelijoiden liikkumisen edistämiseksi on vähentynyt lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä käy ilmi THL:n ja Opetushallituksen yhdessä tekemistä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa -tiedonkeruista.
Myös opiskelijoille annettava yksilöllinen neuvonta liikkumisen tueksi ja kouluttaminen liikunnan vertaisohjaajaksi ovat vähentyneet. Toisen asteen koulutuksessa hyödynnettiin sisäliikuntatiloja edelliseen tiedonkeruuseen verrattuna kuitenkin hieman aiempaa paremmin. Tiedonkeruuseen vastasivat viime syksynä suuri osa Manner-Suomen lukioista (92 %) ja ammatillista perustutkintokoulutusta järjestävien oppilaitosten toimipisteistä (88 %).
– Korona ja siihen liittyvät rajoitukset ovat vaikeuttaneet Liikkuva opiskelu -toiminnan vakiinnuttamista. Tämä näkyy selkeästi niin yksilöllisen neuvonnan kuin opiskeluhuolto yhteistyön vähentymisenä. Myös paikallisten hankkeiden rahoituksen vähentyminen vaikuttaa tuloksiin, toteaa Liikkuva opiskelu -ohjelman johtava asiantuntija Pekka Tiitinen.
. Opiskelupäivän liikuntaa lisäävät toimenpiteet lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksess
Kuvio 1. Opiskelupäivän liikuntaa lisäävät toimenpiteet lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa vuosina 2020 ja 2022 (oppilaitosten prosenttiosuudet). Lähde: THL.

Liikkuva opiskelu järjestää webinaarin opiskeluhuoltosuunnitelman laadinnan tueksi

Liikkuva opiskelu järjestää yhteistyössä Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa koulutustilaisuuden, johon kaikki toisen asteen koulutuksen järjestäjät voivat ilmoittaa opiskeluhuollon kehittämistyössä mukana olevaa henkilöstöä. Toiveena olisi, että osallistujat olisivat henkilöitä, jotka vastaavat oppilaitoksen opiskeluhuoltosuunnitelman laadinnasta, toteutuksesta ja seurannasta.

– Me pyrimme Liikkuvassa opiskelussa vastaamaan olemassa olevaan tarpeeseen järjestämällä aiheeseen liittyvää koulutusta. Uudessa opiskeluhuoltolainsäädännössä korostuu erityisesti ennaltaehkäisevän työn ja yhteisöllisen opiskeluhuollon merkitys. Olemme Liikkuva opiskelu -ohjelmassa keränneet meidän ja yhteistyöverkostomme tukityökaluja kyseisen työskentelyn tueksi, Pekka Tiitinen jatkaa.

Valtakunnallisen tehtävämme mukaan haluamme olla teille tukena uusien opiskeluhuoltosuunnitelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Koulutus järjestetään keskiviikkona 7.6.2023 kello 12.15–14.00 Teams yhteydellä.

Koulutuksen sisältö:

  1. Liikkuva opiskelu opiskeluhuollon tukena
    • Kirjaaminen
    • Roolit
    • Prosessit
    • Arviointi
  1. Nykytilan arvioinnin hyödyntäminen osana opiskeluhuolto -toimintaa

Ilmoittaudu mukaan webinaariin