Liikkuva opiskelu on tuottanut alustan, mistä voi hakea vinkkejä ja työkaluja opiskeluhuollon eri ammattiryhmille opiskelijoiden liikkumisen ja hyvinvoinnin tueksi.

Palveluita, työkaluja sekä muita resursseja löytyy sekä toiselle asteelle että korkeakouluille. Lisäksi palvelut on seuraavien kohderyhmien mukaan:

 • Kuraattorit
 • Opettajat ja ohjaajat
 • Opinto-ohjaajat
 • Opiskelijakunnat ja liikuntapalvelut
 • Opiskelijat
 • Oppilaitokset (johto)
 • Terveydenhoitajat ja psykologit

Palvelut kohderyhmille -sivustolle

Studier i rörelse har producerat en webbsida med tips verktyg för elev- och studerandevårdens olika yrkesgrupper för att stöda studerandenas fysiska aktivitet och välbefinnande. Utbuder är indelat på basen av målgrupper samt för både andra stadiet och högskolor enligt följande:

 • Kuratorer
 • Lärare och instruktörer
 • Studiehandledare
 • Studentkårer och motionstjänster
 • Studeranden
 • Läroanstalter (ledning)
 • Hälsovårdare och psykologer

Utbud för målgrupperna webbsidan

Koripalloa Liikkuva opiskelu