TOP-vinkit – jokaiseen oppiaineeseen sovellettavat toiminnalliset menetelmät

TOP-vinkit kokoavat yhteen ideoita toiminnalliseen opetukseen sekä istumisen tauottamiseen. Vinkit ovat sovellettavissa jokaiseen oppiaineeseen peruskouluissa sekä toisella asteella. TOP-vinkit voi ladata kätevästi talteen kaksipuoleisena esitteenä tai informatiivisempana A4-tiedostona. Materiaali on toteutettu Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteistyönä.

Vinkkejä toiminnalliseen opetukseen

1. Janat

Muodostetaan kuvitteellinen jana luokkaan/käytävälle opiskeltavaan aiheeseen liittyen.

 • Aikajana historian tapahtumiin liittyen. Opettaja sanoo erilaisia tapahtumia aikajanan ajalta, jolloin opiskelijat asettuvat janalle siihen kohtaan, milloin arvelevat asian tapahtuneen.
 • Tunnejana esimerkiksi tunnin alussa. Opiskelijat arvioivat omaa vireystilaansa, jolloin opettaja näkee, kuinka virkeitä opiskelijat ovat. Vireystilaan johtaneista syistä voidaan keskustella, ja opettaja voi tehdä omia ratkaisujaan tunnin etenemisen kannalta.
 • Faktajana minkä vain asiasisällön opettamiseen, missä opiskeltavat asiat ovat laitettavissa järjestykseen janalle.
 • Mielipidejana keskustelun pohjana. Esimerkiksi terveystietoon liittyen tehdään jana nuuskan myynnin laillistamisen puolesta/vastaan.

2. Viestit

 • Kielten opiskelussa: Opiskelijat muodostavat kaksi jonoa luokan keskelle. Jokainen käy vuorollaan lukemassa luokan perältä lauseen, jonka sitten kirjoittaa taululle. Lauseen saa käydä lukemassa uudestaan, jos sitä ei muista. Kun lause on kirjoitettu oikein taululle, opiskelija antaa liidun/tussin joukkueen seuraavalle jäsenelle, joka käy lukemassa luokan perältä oman lauseensa ja kirjoittaa sen taululle. Muut joukkuelaiset saavat kannustaa kirjoittajaa, mutta eivät auttaa häntä.
 • Laajempien kokonaisuuksien hahmottamisessa: Opiskeltavan asian käsitekartta on leikattu pieniin osiin, jotka ovat opiskelijoilla esimerkiksi kirjekuoressa tai sovitussa paikassa. Opiskelijat jaetaan 3-4 hengen viestijoukkueisiin. Yksi opiskelija lähtee vuorollaan joukkueen ”tukikohdasta” ja hakee sovitusta paikasta jonkin käsitteen ja tuo sen tukikohtaan. Tukikohdassa joukkue alkaa yhdessä rakentaa käsitekarttaa.

3. Kopittelu

Kopitellaan pareittain jotain esinettä, esimerkiksi hernepussia, lapasta tai pesusientä pienellä välimatkalla ja yhdistetään opiskeltava sisältö kopitteluun.

 • Orientoituminen uuteen aiheeseen: Opiskelijat luettelevat vuorollaan asioita, joita tietävät aiheesta jo ennakkoon, tai ajatuksia, joita aihe tuo mieleen.
 • Aiheen harjoittelu tai soveltaminen: Esimerkiksi äidinkielessä tiettyä sijamuotoa harjoitellessa toinen parista sanoo sanan perusmuodossa ja toinen parista tietyssä sijamuodossa. Hetken päästä rooleja vaihdetaan.
 • Aiheen kertaaminen: Esimerkiksi matematiikassa kertolaskuja voidaan kerrata siten, että toinen parista kysyy kertolaskun ja toinen vastaa. Kertolaskuja voi kerrata myös lukujonona, vuorotellen luettelemalla (esimerkiksi 4, 8, 12, 16, 20…)

4. Monivalinta

Kirjoitetaan taululle liikkeet eri monivalintavastausvaihtoehdolle. Vaihtoehdot voivat olla esimerkiksi: a) kyykky, b) pyörähdys, c) X-hyppy. Esitetään kesken opetuksen monivalintakysymys opiskeltavaan asiaan liittyen, johon jokainen vastaa sillä liikkeellä, jonka ajattelee olevan oikea. Esimerkiksi kotitehtäviä tarkistaessa voidaan hyödyntää monivalintaliikkeitä siten, että jokainen tekee oikeaa vastausta kuvaavan liikkeen samanaikaisesti.

5. Maa-meri-laiva

Toiminnallistetaan sellaisia oppisisältöjä, joihin liittyy luokittelua. Esimerkiksi uskonnon opetuksessa voidaan harjoitella eri uskontoihin liittyviä asioita siten, että sovitaan, mihin suuntaan opiskelijat liikkuvat opettajan esittämän väitteen mukaan. Esimerkiksi: luokkahuoneen ikkunaseinä (maa) = buddhalaisuus, ikkunaseinää vastakkainen seinä (laiva) = kristinusko ja keskellä luokkahuonetta (meri) = islam.

Liike voidaan tilanpuutteen vuoksi tehdä pienimuotoisesti myös omalla paikalla. Liikkua voi esimerkiksi yhdellä askeleella eri suuntiin oman tuolin takana.

6. Roolit

Kirjoitetaan lapuille erilaisia opiskeltavaan aiheeseen liittyviä käsitteitä. Jokainen opiskelija nostaa lapun otsalleen sitä katsomatta ja yrittää selvittää oman käsitteensä kyselemällä muilta kyllä/ei -kysymyksiä. Myös ”ehkä” ja ”en osaa sanoa” -vastaukset on hyvä olla mukana.

Liikkumisen ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi yhdeltä ihmiseltä saa kysyä vain yhden kyllä/ei -kysymyksen.  Esimerkkinä voisi olla kieltenopetusta ja maantiedettä yhdistävä harjoitus, jossa lapuilla on Euroopan valtioita englannin kielellä. Opiskelijat selvittävät omaa valtiota kysymällä sen kokoon, sijaintiin, kieliin, valuuttaan ym. liittyviä kysymyksiä englanniksi.

7. Musiikki liikuttaa

Tilassa liikutaan vapaasti musiikin soidessa taustalla. Kun musiikki loppuu, opiskelijat ottavat parikseen lähinnä olevan opiskelutoverin ja asettuvat selät vastakkain ja silmät kiinni. Opettaja antaa pareille keskustelunaiheen tai oppisisältöön liittyvän käsitteen. Lyhyen mietintätauon jälkeen käännytään paria kohti ja keskustellaan käsitteestä lyhyesti. Tämän jälkeen musiikki ja tilassa liikkuminen jatkuvat, kunnes kohdataan uusi pari. Menetelmä sopii hyvin esimerkiksi uuteen asiaan orientoitumiseen tai kokeeseen kertaamiseen.

Opiskelijat taukovenyttelevät.

Vinkkejä istumisen tauottamiseen

1. OneMinuteSport-liikuntasovellus

OneMinuteSport-liikuntasovellus tarjoaa hauskan liikuntatauon jokaiselle oppitunnille. Sovelluksessa on lukuisia erilaisia, minuutin pituisia liikuntavideoita. Sovellus on koulujen käytössä maksuton!

Tutustu OneMinuteSportiin sovelluksen kotisivuilla.

2. Go Noodle -pelisovellus

Go Noodle on englanninkielinen, ilmainen pelisovellus, joka haastaa peleillään liikkumaan. Pelisovelluksessa on esimerkiksi erilaisia tanssivideoita.

Tutustu Go Noodleen sovelluksen kotisivuilla.

3. Folkjam-taukojamit

Musiikillinen Folkjam-taukojumppavideo on sopivan pituinen oppitunnin tauottamiseen. Löydät videon YouTubesta.

4. Charlie Bear -taukojumpat

Alle viisiminuuttiset, tanssilliset Charlie Bear -taukojumppavideot löytyvät helposti YouTubesta. Videoita voi etsiä YouTubesta enemmänkin hakusanalla ”Charlie Bear”, mutta tässä linkit kahteen suosituimpaan videoon:

5. Jumppakissa

YouTuben Jumppakissa-kanavalta löytyy runsaasti selän ja niskan hyvinvointiin liittyviä videovinkkejä sekä taukojumppavideoita. Pääset Jumppakissan YouTube-kanavalle tästä.

  Yhteystiedot
 • Nimi: Niina Loukkola ja Susanna Takalo
 • Yksikkö / yhteistyökumppani: Oulun yliopisto
 • Sähköposti: niina.loukkola@oulu.fi