LO opiskelijakysely

Liikkuvan opiskelun Nykytilan arviointi opiskelijoille

Liikkuvan opiskelun Nykytilan arviointi opiskelijoille on opiskelijoiden osallisuutta tukeva maksuton työkalu. Kyselyn avulla opiskelijat voivat arvioida omaa liikkumistaan opiskelupäivän aikana sekä oman oppilaitoksensa liikkumiseen liittyviä käytäntöjä. Samalla opiskelijat voivat esittää omia ideoitaan toiminnan kehittämiseksi.

Ammatillisille oppilaitoksille, lukioille ja korkeakouluille on kaikille omat lomakkeet. Kyselyn avulla voi selvittää opiskelijoiden mielipiteitä joko koko oppilaitoksessa tai osassa oppilaitosta. Sähköiseen kyselyyn on mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Oppilaitos saa työkalun käyttöönsä pyytämällä linkin kyselyyn osoitteesta nykytila@jamk.fi.

Kyselyn toteuttamisen jälkeen oppilaitos saa koosteen opiskelijoiden vastauksista. Koosteen kautta saatua tietoa opiskelijoiden ajatuksista ja ideoista voi hyödyntää liikkumista edistävän toiminnan kehittämisessä. Koosteesta selviää esimerkiksi, mikä opiskelijoiden kokemuksen mukaan motivoisi heitä liikkumaan opiskelupäivän aikana. Kiinnostaako opiskelijoita esimerkiksi haasteet ja kampanjat, liikuntatilojen käyttömahdollisuus, yksilöllinen liikuntaneuvonta, taukoliikunta vai jokin muu? Opiskelijoiden näkökulmasta kertyvä tieto on arvokasta myös valtakunnallisesti, esimerkiksi suunniteltaessa toimia oppilaitosten toiminnan tueksi. Liikkuvan opiskelun nykytilan arviointi opiskelijoille on osa Liikkuva opiskelu -ohjelman seurantaa.

Liikkuvan opiskelun opiskelijakyselyt

Studier i rörelse studerandeenkäter