Liikkuva opiskelu -toiminnan vakiintumista toisen asteen oppilaitoksissa edistää eniten johdon tuki, oppilaitosten myönteinen suhtautuminen Liikkuva opiskelu -toimintaan ja koordinaattorin työpanos. Toiminnan vakiintumista eniten estäviksi tekijöiksi koettiin puolestaan henkilöstön sitoutumisen vaihtelevuus, rahoituksen päättyminen, asenteet ja henkilösidonnaisuus. Toimintakulttuurin muutos vaatii suunnitelmallisuutta, aikaa ja jatkuvuutta oppilaitoksissa.

Nämä käyvät ilmi Liikkuva opiskelu -toiminnan koordinointi toisella asteella: Koordinaattorikyselyn tuloksia keväältä 2023-raportista.

Siirry raporttiin

PPT-esityksessä kuvataan koordinaattoreiden toimenkuvaa, resursseja ja toimintaympäristöä sekä Liikkuva opiskelu -toiminnan vakiintumisen tilaa toisella asteella.

PPT-esitys