Nuorisotyön ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyö nuorten liikkumisen edistämisessä

Nuorisotyön ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyö nuorten liikkumisen edistämisessä

Raportin pohjalta tehdyssä ppt-esityksessä tuodaan kuuden tapausesimerkin avulla esille nuorisotyön ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyötä liikkumisen edistämisessä.

Millaista liikkumista edistävää yhteistyötä arjessa toteutetaan?
Miten yhteistyötä rakennetaan?
Millaiset asiat helpottavat tai haastavat yhteistyötä?

Lue tästä

Selaa muita materiaaleja

Aktiivisuutta ja opiskelukykyä

Tässä raportissa tarkastellaan pääosin Liikkuva opiskelu -ohjelman vuosien 2019–2022 aikaista toimintaa, keskeisempiä tuloksia ja kokemuksia liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisessä oppilaitoksissa.