Studerandena vet ändå själv bäst vad de tycker om

Studerandena vet ändå själv bäst vad de tycker om

Material på svenska
Synpunkter på att starta Studier i rörelse-verksamhet vid läroanstalten.

Lue tästä

Selaa muita materiaaleja

Aktiivisuutta ja opiskelukykyä

Tässä raportissa tarkastellaan pääosin Liikkuva opiskelu -ohjelman vuosien 2019–2022 aikaista toimintaa, keskeisempiä tuloksia ja kokemuksia liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisessä oppilaitoksissa.